Herplant 105 bomen in Haagse straten

In het voor- en najaar van 2012 worden op acht locaties in Den Haag 105 bomen herplant. Dit wordt gefinancierd uit het gemeentelijk Bomenfonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro.

De bomen komen op de Melis Stokelaan, Beeklaan, Loosduinse Uitleg, Van Alkemadelaan, Atjehstraat, Bevelandsestraat, Walchersestraat, Tesselweide en de Waterpas.

Den Haag gaat voor groen
“Mooi nieuws voor de stad, dat onderstreept dat Den Haag voor groen gaat”, zegt wethouder Stadsbeheer Sander Dekker. “Bovendien betaalt elke investering in groen zich terug in de vorm van een nog betere leefkwaliteit van de stad en dat wordt zeer gewaardeerd.”

Jaarlijks aanplant van 1.000 bomen
De investering wordt betaald uit het Bomenfonds, dat wordt gebruikt voor het aankopen en herplanten van nieuwe bomen. In het fonds worden bedragen gestort ter compensatie voor gekapte bomen. Van daaruit wordt het planten van nieuwe bomen elders in de stad gefinancierd. De plant van de 105 bomen komt nog eens bovenop de duizend die de stad jaarlijks plant om zieke, dode of omgewaaide bomen te vervangen en zo het totale bestand van ruim 115.000 straatbomen op peil te houden.

Compenseren
De herplant vindt vooral plaats in de directe omgeving waar bomen zijn verwijderd. Hierdoor wordt het verlies aan groen zoveel mogelijk gecompenseerd. Is herplant in de directe omgeving niet mogelijk, dan wordt bekeken of er een plek is in een wijk die niet zo groen is en waar de boom dus goed tot zijn recht kan komen.

Bron:
Gemeente Den Haag