Haagse Wethouder Baldewsingh overhandigt gratis bomen voor in voortuin

Op woensdag 2 december  overhandigt wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) aan dertien bewoners aan de Wilde Gagel in Leidschenveen gratis bomen voor in de voortuin. Deze bewoners hebben een aanvraag ingediend als onderdeel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aanvragen om het groen in de buurt op te knappen, kunnen Hagenaars ook een gratis boom voor in de voortuin aanvragen.

In totaal heeft de gemeente Den Haag in 2009 144 aanvragen voor een boom in de voortuin gehonoreerd. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit is het tweede jaar dat Hagenaars ook een gratis boom voor in hun eigen voortuin kunnen aanvragen. Zo worden voortuinen niet volledig betegeld en komt er een stukje natuur voor in de plaats.

Miljoen voor Groen
Het Miljoen voor Groen geeft Hagenaars de mogelijkheid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan worden opgeknapt. Hiervoor stelt de gemeente Den Haag jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de verbetering of verfraaiing van het Haagse groen. Voorbeelden zijn het snoeien of vervangen van beplanting en het opruimen van vervuilde plekken in het groen. Maar ook het planten van bloeiende heesters en bomen behoort tot de mogelijkheden.

Gratis boom
De aanvragen moeten onder andere passen binnen het gemeentelijke groenbeleid en uitvoerbaar zijn. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2010. Ook een gratis boom voor in de voortuin behoort weer tot de mogelijkheden. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de stadsdeelkantoren of via www.denhaag.nl/groen.

Den Haag Natuurlijk Groen!
Den Haag, van oudsher een groene stad, doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. Denk aan initiatieven als de Haagse Bomenweek en de Dag van het Park. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen, Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/groen.

Bron:
Gemeente Den Haag