Berichten

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!
Op 8 oktober zullen de raden het adviespakket Natuur en Gezondheid tijdens een sportontbijt presenteren aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Verburg zal, samen met een groep schoolkinderen, in het Haagse Bos het goede voorbeeld geven.

De gemeente Den Haag heeft, in nauwe samenwerking met bewoners- en natuurorganisaties, een nieuw beleidsplan opgesteld voor het Haagse groen. Dit beleidsplan “groen kleurt de stad” heeft ruimschoots aandacht voor het gebruik en de beleving van het groen, het beheer en onderhoud én de verdeling van het groen over de stad.