Sportontbijt Natuur en Gezondheid in Haagse Bos

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!Op 8 oktober zullen de raden het adviespakket Natuur en […]

Beleidsplan voor het Haagse groen 2005-2015

De gemeente Den Haag heeft, in nauwe samenwerking met bewoners- en natuurorganisaties, een nieuw beleidsplan opgesteld voor het Haagse groen. Dit beleidsplan “groen kleurt de stad” heeft ruimschoots aandacht voor het gebruik en de beleving van het groen, het beheer en onderhoud én de verdeling van het groen over de stad.