Veel aandacht voor De Groene Stad op Haagse milieumarkt

Op zaterdag 28 augustus werd de eerste Haagse milieumarkt in de wijk Mariahoeve gehouden. Het winkelend publiek kon informatie krijgen over subsidies voor milieumaatregelen, zoals groene daken. Ook werd het publiek geïnformeerd over groen als middel tegen wateroverlast.

Zo vertelden Helga Fassbinder en Alfred Meijer van de Stichting Biotope City over het belang van groen in de stad. “Groen is goed voor de waterafvoer – door meer groen in de stad verklein je de kans op  overstromingen vanuit het riool. Groen verlaagt de temperatuur in hete zomers en heeft een positief effect luchtkwaliteit. Dat geldt zowel voor groene daken als voor gevelgroen en voor groen op het maaiveld.”

Actie Groen in de Wijk
Geert van Poelgeest van het Haags Milieucentrum  gaf aan dat woningcorporaties een belangrijke rol hebben in het verduurzamen van de wijk. Hij meldde dat het Haags Milieucentrum in 2011 Mariahoeve tot speerpuntwijk van heel Den Haag voor Groen in de Wijk wil uitroepen. 

 

Stadslandbouw
Stadslandbouw kan in deze wijjk een belangrijke rol kan gaan spelen, stelde Theo Vogelzang van de Universiteit Wageningen. Waarop een bewoonster reageerde: “Dit mag dan niet ten koste gaan van de speelgelegenheden van kinderen.

Teveel versnippering
Alle forumleden waren het erover eens dat er teveel versnippering is bij het plannen van  woningbouw en renovatie zou de aandacht voor duurzaamheid en groen en integraal meegenomen moeten worden. Dat vergt ook coördinatie van de  onderhoudsplannen van VVE’s en corporaties. Hier is goede samenwerking vereist.

Het forum beschouwde de milieumarkt als een startpunt voor activiteiten voor een groene en duurzame toekomst van Mariahoeve.

In de informatiestand waren posters en brochures van De Groene Stad te vinden.

Bron:
Milieumarkt Den Haag