Berichten

Groenste Stad Europa krijgt fleurige stadsentree met Deventer bollenmengsel

De stadsentree bij de afrit A1 aan de Zutphenseweg krijgt een metamorfose. In het voorjaar bieden duizenden bloembollen inwoners en bezoekers een warm welkom. Wethouder Openbare Ruimte Margriet de Jager van Deventer en Parkmanager Karin Rog van Bedrijvenparkmanagement Deventer verrichten op 27 oktober de starthandeling van de bollenactie. De partners geven hiermee tevens het startsein voor één jaar Groenste Stad van Europa.

Deventer mag zich in 2012 Groenste Stad van Europa noemen. In 2010 eindigde Deventer al als eerste bij de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. De Nederlandse jury adviseerde de stadsentrees op te fleuren. Margriet de Jager: “Het moet goed wonen en werken zijn in Deventer. Een groene stadsentree draagt daaraan bij. Als je als bezoeker arriveert op het bedrijventerrein moet je de buitenruimte op een prettige manier beleven. Het is bovendien een mooie afsluiting van één jaar Groenste Stad van Nederland en als start van één jaar de Groenste stad van Europa.”

Deventer mengsel
Komend vanaf de A1 worden er langs de Zutphenseweg tot aan de Hanzeweg plant het Deventer Groenbedrijf bijna 2400m² bloembollen. Een bloembollenkwekerij heeft een speciaal Deventer mengsel samengesteld. Dit mengsel bestaat uit twee soorten crocussen en één soort narcis. Inwoners en bezoekers kunnen de voorjaarsbode vanaf maart bewonderen en de bollen bloeien lang door. De kleuren zijn die van het logo ‘Deventer Groenste Stad van Europa’: paars, wit en groen. Het Deventer mengsel zal verkocht worden over heel de wereld, want JUB doet zaken in 32 landen. Het kan dus zomaar zijn dat de ‘Deventer’ bollen tuinen of bermen in Canada of de Verenigde Staten opfleuren.

Prettige werkomgeving
Bedrijvenparkmanagement Deventer werkt onder meer aan een representatieve en prettige werkomgeving op de bedrijventerreinen. Karin Rog: “Inwoners, werknemers en zakelijke relaties moeten zich welkom voelen in Deventer en op het bedrijvenpark. Bloeiende bermen geven de toegang tot het bedrijventerrein een frisse groene uitstraling. Als stichting investeren wij daarom graag in deze bloemenpracht.”

Programma
Donderdag 27 oktober 9:00 uur: 
Margriet de Jager en Karin Rog planten eerste bollen met bollenplantmachine
Locatie: 
berm hoek Noorwegenstraat / Zutphensweg, naast de nieuwe  busbaan.

Congres Groen Loont/prijsuitreiking
Aansluitend begint om 10:00 uur in de Lebuinuskerk te Deventer het congres ‘Groen Loont’, waarin vier vooraanstaande sprekers hun visie geven op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor woon- en werkklimaat, recreatie, zorg en welzijn. Het congres wordt gevolgd door de prijsuitreiking van nationale groencompetitie Entente Florale 2011.Meer info »

‘Gouden’ plaquette onthuld voor Groenste Stad Europa

Op woensdag 5 oktober 2011 om 16.30 uur onthult wethouder Margriet de Jager in de kloostertuin achter het stadsarchief de ‘gouden’ plaquette die Deventer ontving voor het winnen van de Entente Florale Europa. De gemeente koos voor deze plek, omdat mede door de grote indruk die de betrokkenheid van de vrijwilligers van de tuin op de jury heeft gemaakt, de overwinning is behaald.

In juli werden 15 juryleden van de Entente Florale Europa langs ruim twintig routepunten geleid, waar toelichting volgde van vrijwilligers en partnerorganisaties. De kloostertuin aan ’t Klooster was een van die routepunten. In de afgelopen jaren is er door bewoners een grote plantencollectie aangelegd, die recht doet aan het begrip kloostertuin en stinzenplanten. De tuin wordt bovendien piekfijn onderhouden door vrijwilligers. De jury over deze prachtige tuin: “Grote waardering heeft de jury voor de betrokkenheid van burgerinitiatieven, zoals bij de kloostertuin ‘Buiskens.”

Lees ook:

Deventer, Groenste Stad van Europa

Deventer mag zich Groenste Stad van Europa noemen. Op 16 september ontving burgemeester Heidema in Slovenië het verlossende woord: Winnaar! In 2010 mocht Deventer zich al winnaar van de Entente Florale noemen, de nationale groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu tot een ‘groen juweel’ en hoe hebben gemeente, partners en inwoners dit weten te bereiken?

De jury van de Entente Florale Europa: “Deventer, de oude Hanzestad aan de oever van de IJssel, heeft zich ontwikkeld tot een verrassend groene stad. De stad is een voorbeeld van  hoe landschap kan worden geïntegreerd op een harmonieuze manier met de stad, hoe natuur en cultuur elkaar op een fantastische manier versterken. De stad dooraderd met water en hoogwaardig groen. De inwoners zijn echt betrokken bij het groen en de natuur- en milieueducatie is op het allerhoogste niveau. Dit groene juweel geeft de gemeente en zijn inwoners echte quality of life.”


Quality of life
Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat groen bijdraagt aan de gezondheid. Lekker bewegen in een groene omgeving is goed voor lichaam en geest. Het voorkomt overgewicht. Groen zorgt ook voor de afname van fijn stof en dat is vooral voor mensen met problemen met de luchtwegen van belang. Wethouder Margriet de Jager: “Investeren in groen loont en draagt bij aan de kwaliteit van het leven. Daarom is Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid in ons beleid verankerd in samenhang met Schoon, Heel en Veilig. Dit hebben wij op sobere en efficiënte wijze handen en voeten geven. Ik ben er enorm trots op dat de jury dit heeft weten te waarderen.”

Groen = gezond
Hoe Groen, Gezondheid en Bewegen als drie-eenheid gestalte krijgt in Deventer blijkt bijvoorbeeld uit de plannen voor Gezondheidspark Rielerenk. De gemeente, het Deventer Ziekenhuis, de geestelijk gezondheidszorginstelling Dimence en het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) willen de zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en beweging concentreren op één plek. De prachtige groene werk-, recreatie en leefomgeving met het sportcomplex Rielerenk leent zich daar bij uitstek voor. De gemeente realiseert met partners een groot aantal natuurlijke speelterreinen in de stad en in het opgeknapte Wezenlandenpark zijn fitnesstoestellen geplaatst die vrijwel continu in gebruik zijn.

De natuur komt de stad in
De stad is omgeven door het IJssellandschap met haar uiterwaarden, heggen en houtwallen, landgoederen en waterwegen. Wethouder Margriet de Jager: “Er is een vloeiende overgang tussen het omringende landschap en de stedelijke groenstructuur. De ommelanden reiken als groene vingers tot diep in de stad. Dit nodigt uit om lekker te bewegen en te recreëren. Juist die combinatie van een bruisende stad doorweven en omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal.”

Hoogwaardig groen
Deventer is verweven met groen. Er zijn vele schitterende parken, zoals het Worpplantsoen aan de IJssel met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer en onlangs prachtig hersteld. De parken zijn ontmoetingspunten in de stad en vormen het decor voor de vele evenementen. Margriet de Jager: “De jury waardeerde de grote diversiteit vaan boom-, heester en haagbeplantingen. Ook bij het beheer van bermen en groenvakken houden we rekening met de verscheidenheid aan soorten en het nut voor dieren en insecten. Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met energie en CO2 uitstoot.”

Natuur versterkt cultuur
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. Beeldbepalende bomen omzomen de centrale Brink, er zijn verstilde hofjes, oaseachtige binnentuinen, bloembakken en geveltuintjes. In de binnenstad en de oude schil daaromheen heeft de gemeente en haar partners, zoals de NV Bergkwartier, de restauratie en het herstel van monumentale panden en verouderde woonwijken voortvarend aangepakt. De jury: “Zorgvuldige integratie van gebouwde en ongebouwde omgeving en het besef van het rijke cultuurhistorische erfgoed zijn daarbij het leidmotief.” Cultuur en natuur versterken elkaar en dat maakt wonen, werken en winkelen in de binnenstad zo aangenaam.

Natuur- en milieueducatie
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. De Adviesraad Natuur en Milieu heeft volop inspraak bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Milieueducatiecentrum De Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. De jury prijst de gemeente voor de voorbeeldfunctie van het centrum: “Met de stichting van het De Ulebelt is het haar gelukt het milieubewustzijn en duurzaamheid wezenlijk bij de mensen te brengen.”

De jury van de Entente Florale Europa heeft deze ‘groene parel’ onder de steden bekeken en gewaardeerd met goud. De ‘gouden’ plaquette die Deventer heeft gewonnen met de competitie komt in de prachtige kloostertuin aan ‘t Klooster te hangen. Vele toeristen, woningzoekers en bedrijven zullen Deventer bezoeken.

 

 

 

 

Annemarie Jorritsma reikt de prijzen uit voor Groenste stad en dorp van Nederland

Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Almere, is de eregast bij de prijsuitreiking van de nationale groencompetitie Entente Florale. Zij zal de prijzen uitreiken en een toespraak houden.

De steden en dorpen die dit jaar meedingen om de prijzen zijn in de categorie ‘steden’ (plaatsen met meer dan 15.000 inwoners) Ermelo, Leeuwarden en Meppel. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ (plaatsen met minder dan 15.000 inwoners) zijn dat de gemeenten Boxmeer met de kern Overloon, gemeente Meerssen, gemeente Vlagtwedde met de kern Bourtange en gemeente Westerveld met de kern Dwingeloo. De winnaars van de nationale competitie Entente Florale vertegenwoordigen in het daarop volgende jaar Nederland in de Europese Entente Florale. Aan deze Europese groene manifestatie nemen 11 landen deel.

 

 


Vitale Groene Stad
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich tot doel om met de nationale groencompetitie voor steden en dorpen het grote belang van de aanwezigheid van groen onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burgers. 
 
Het motto daarbij is “de Vitale Groene Stad”, waarbij de achterliggende gedachte is dat groen van groot belang is  voor de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Naast deze meerwaarde levert het groen ook economisch wel degelijk op.

Prijsuitreiking in Deventer
De prijsuitreiking van de Entente Florale 2011 vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Lebuinuskerk in Deventer. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt aldaar in de ochtend een interessant congres  georganiseerd met als thema: “Groen Loont”. In dit congres wordt ingegaan op het economisch belang van goede groenvoorzieningen.

Aanmelden
U kunt zich kostenloos aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen
Uw gebruikersnaam: groencompetitie
Uw wachtwoord: groenloont

Congres “Groen Loont”
Tijdens het congres “Groen Loont” geven vier vooraanstaande inleiders hun visie op de economische en maatschappelijke waarde van groen voor het woon-  en werkklimaat, recreatie en zorg & welzijn. Het zijn:

  • Guido van Woerkom, Hoofddirecteur van de ANWB
  • Ellen Masselink, Directeur van AM Wonen
  • Jan Robberegt, wethouder van de gemeente Vlaardingen
  • Dirk Duijzer, Directeur duurzaamheid van Rabobank Nederland.
  • Daarna volgt een discussie onder leiding van Tom Bade, directeur van kenniscentrum Triple E, over het kapitaliseren van het groen voor de diverse disciplines. Het congres wordt ondersteund door de ANWB.

Het congres begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking van Entente Florale om 14 uur. Aan de deelname aan congres en prijsuitreiking zijn geen kosten verbonden.

Download de uitnodiging »

Routebeschrijving
Parkeren, openbaar vervoer en routebeschrijving congres Groen Loont en prijsuitreiking Entente Florale »

Dwingeloo in strijd om titel 'groenste dorp van Nederland'

De gemeente Westerveld, met de kern Dwingeloo, heeft afgelopen vrijdag  bezoek gehad van de jury van de Entente Florale. De jury werd ontvangen in het gemeentehuis in Diever en welkom geheten door wethouder Roelof Martens.

Na een korte presentatie over de gemeente kreeg de jury een rondtour door en om Dwingeloo in een echte oldtimerbus. Deze tour voerde onder andere langs natuurlijke camping Torentjeshoek, de brink en Havezathe Oldengaerde. Het laatste deel van de tour werd per fiets afgelegd vanaf de Radiotelescoop naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld in de Benderse. Het eindpunt van de route en de plek voor het juryberaad. De uitkomst wordt op 27 oktober bekendgemaakt in Deventer, gastgemeente omdat zij in 2010 de eerste prijs in de competitie steden wonnen.

Entente Florale
Gemeente Westerveld is een van de deelnemers van de landelijke groencompetitie Entente Florale 2011. Westerveld doet mee in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. De drie andere deelnemers in deze categorie zijn: gemeente Boxmeer, gemeente Meerssen en gemeente Vlagtwedde.