Deventer en Elburg Groenste stad en dorp van Nederland 2010

Deventer en Elburg zijn gekozen tot de Groenste Stad  en Dorp van Nederland 2010. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2010. Deventer won het Goud in de categorie ‘steden’ en het Gelderse dorp Elburg werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’.

In de stadsgehoorzaal in Vlaardingen ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van de heer Cees Lever, directeur van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw, en Innovatie.

De twee winnende gemeenten vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen. 

In de categorie steden zijn voor de eerste keer twee steden (Ede en Eindhoven) ex-aequo bekroond met Zilver. Het Brons werd toegekend aan de steden Heerhugowaard en Nijmegen. In de categorie ‘dorpen en kleine steden’ ging het Zilver naar Bladel en het Brons naar Broek en Waterland (Gemeente Waterland) en Joure (Gemeente Skarsterlân).

Motivatie
De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden.

Deventer
De gemeente Deventer heeft een fraai buitengebied met uiterwaarden en landgoederen op relatief korte afstand van het centrum. Het groenbeleid wordt vormgegeven door een enthousiast team dat veel aandacht geeft aan zowel de esthetische als de ruimtelijke kwaliteit  van de openbare ruimte en aan de specifieke identiteit van de verschillende wijken. De oude door Leonard Springer ontworpen parken zijn prachtig gerestaureerd en hebben daardoor nog steeds een grote belevingswaarde. Bij het beheer van de bomen wordt steeds gezorgd voor een gevarieerde leeftijdsopbouw.

De bewoners zijn zeer betrokken bij het beheer en schoonhouden van het openbare groen en het streven naar een duurzame, schone en optimaal leefbare stad. 

Elburg
Het gemeentebestuur van Elburg, haar medewerkers en bewoners zijn zich zeer bewust van de eigen identiteit. De zorg voor zowel de vesting als het omringende landschap in al zijn schakeringen, geeft blijk van de ambitie om het karakter te bewaren en waar mogelijk te versterken. De bewoners zijn op verschillende manieren daadwerkelijk bij het streven van de gemeente betrokken, waarbij in het buitengebied de Stichting Landschapselementen Elburg moet worden genoemd. Met name in en om de vesting wordt het historisch beeld door het groen ondersteund. In de woonwijk wordt aandacht besteed aan meer natuurlijk groen.

De Vitale Groene Stad
Entente Florale Nederland heeft voor de derde maal een convenant voor een periode van 5 jaar gesloten met het ministerie van LNV, thans Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,  Het thema is De Vitale Groene   Stad. Het is het doel het woon-, werk- en leefklimaat in onze  verstedelijkte omgeving te verbeteren en bij te dragen aan de gezondheid van de inwoners. Entente Florale voorzitter Jaap Spros stelde dat een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit, een  meerjarenbeleid en dus ook om een integrale aanpak, waarbij zijns inziens de regierol van de overheid essentieel is. “Niet alleen voor de wethouders die groen in hun portefeuille hebben, maar ook voor hun collega’s  die zich met gezondheid en zorg bemoeien ligt hier een taak.  Op deze manier kunnen we komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige visie waarin kwaliteit de boventoon voert en niet altijd de laagste prijs”, aldus Spros.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Een goed onderhoud is essentieel, daar wordt door de jury sterk op gelet. Bladel kreeg het certificaat voor het  perfect onderhoud, Broek en Waterland voor de participatie in het  buitengebied en behoud historisch groen karakter. Ede ontving een het certificaat voor het natuurgroen binnen de stad.  Eindhoven kreeg het toegekend voor  de duidelijke en ambitieuze visie en beleid.

Heerhugowaard kwam Certificaat Bijzondere Waardering toe voor de ontwikkeling van duurzame woonwijken. Joure (gemeente Skarsterlân) kreeg het certificaat voor haar groene inspanningen voor de recreatie en het toerisme. Participatie van de inwoners was dit jaar het thema van Entente Florale. Nijmegen ontving een Certificaat Bijzondere Waardering voor de grote participatie van de bevolking.

Jury
De jury, onder auspiciën van de gerenommeerde VKC, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, groenvoorziening, assortimentskennis, natuur en ecologie. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats.