Deventer, de Groenste Stad van Nederland, gaat Europees

Deventer werd in 2010 overtuigend winnaar van de Entente Florale, de Nationale Groencompetitie. Maar Deventer wil meer! Dit jaar doet Deventer mee aan de Entente Florale Europa, de Europese Groencompetitie. Maar wat maakt Deventer nu zo bijzonder? Wat gaan inwoners en bezoekers van de wedstrijd merken en waarmee gooit Deventer hoge ogen?

In juli komt de jury van de Entente Florale Europa naar Deventer. Wordt Deventer voor die gelegenheid extra schoongemaakt en aangeharkt? Willem Mulder van de gemeente Deventer: “We gaan niets extra’s doen. Het zou raar zijn als je de stad op de kop zet voor een competitie. De dingen die we normaal doen, concentreren en verbinden we op een slimme manier. Wel werken we nog meer samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, zoals Groei en Bloei en de Deventer Bomenstichting en zetten we sponsorbijdragen in. Zo kunnen we toch kersen op de taart plaatsen, zonder dat het veel geld kost. Je zet de stad toch in de etalage voor de jury.”

Groen maakt gezond
Mulder vertelt wat het groenbeleid in Deventer zo bijzonder maakt. “Wij streven naar een aanlokkelijke en gezonde leefomgeving met een gevarieerd aanbod van aantrekkelijk groen. Een omgeving die aanzet om lekker te bewegen. Tegelijkertijd mag het groenbeheer niet te veel kosten. We moeten het groen dus op een heel effectieve manier beheren. De prijs de Groenste Stad van Nederland bewijst dat we dat op een verantwoorde manier doen.”

Bruisende stad omgeven door groen
Mulder weet van de nationale competitie, dat Deventer hoge ogen gooit met de ligging aan de IJssel en de gevarieerde groene omgeving met uiterwaarden, weilanden en bossen. Juist die combinatie van een bruisende stad omgeven door water en groen maakt Deventer zo speciaal. Maar ook het Worpplantsoen met het uitzicht op de historische binnenstad, het Rijsterborgherpark en het Nieuwe Plantsoen staan garant voor een goede beoordeling. De laatste twee zijn aangelegd door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. De jury zal ook gecharmeerd zijn van de rustieke bosbegraafplaats Tjoenerhof.

Monumentale bomen en hofjes
De historische binnenstad is meer versteend, maar ook hier is het groen opvallend aanwezig. “Denk bijvoorbeeld eens aan de monumentale bomen die de Brink omzomen, de verstilde hofjes, de bloembakken en de geveltuintjes,” merkt Mulder enthousiast op. “In de buitenwijken ligt de verhouding groen, versteend evenwichtiger, waarbij je ook zoekt naar mogelijkheden om meer te gaan bewegen.”

Groene ommelanden
In het buitengebied vallen de prachtige lanen en landgoederen op. In 2009 is, samen met de buurgemeenten Raalte en Olst Wijhe en IJssellandschap het groenfonds ‘Kostbaar Salland’ opgezet. Doel van dit fonds is duurzame instandhouding van particuliere landschapselementen in het buitengebied door herstel- en beheerwerkzaamheden. Vanuit de provincie Overijssel is er bovendien geld beschikbaar gesteld in het kader van de regeling ‘Groene en Blauwe diensten’. Mulder: “Houtwallen, paddenpoelen, holle wegen, hagen, hoogstamboomgaarden, oevers en glooiingen in het landschap die we zo kunnen aanleggen en behouden, maar ook langdurig veilig stellen. Daar genieten inwoners én jury van.”

Betrokkenheid
De jury kijkt ook of de inwoners en vrijwilligersorganisaties bij natuur en milieu betrokken worden. Hoe gebeurt dat in Deventer? Mulder: “De Adviesraad Natuur en Milieu is nauw betrokken bij ingrepen in de openbare ruimte. In die adviesraad zijn bijvoorbeeld het IVN en de Deventer Bomenstichting vertegenwoordigd. Maar de inwoners worden ook via de Wijkaanpak en de Deventer Schoon Familie bij hun leefomgeving betrokken. Daarnaast is de Ulebelt een niet meer weg te denken partner van het (basis-)onderwijs in Deventer. Het aanbod bestaat uit praktijklessen op de kinderboerderij, excursies over het terrein, materiaalzendingen en bijvoorbeeld leskisten. Of we de Groenste stad van Europa worden? Ik weet het niet, maar we gaan zeker hoge ogen gooien!”

Bron:
Gemeente Deventer