Mep­pel wil de groen­ste stad van Neder­land wor­den

Afge­lo­pen vrij­dag fiet­sten de jury­le­den van Enten­te Flo­ra­le door Mep­pel om de groe­ne stad in Dren­the te beoor­de­len.

Onder­weg werd er gestopt bij bij­zon­de­re groe­ne plek­ken. Jury­voor­zit­ter Gerard de Wagt geeft aan dat Mep­pel qua groen en groen­be­le­ving veel te bie­den heeft.

Op 27 okto­ber maakt de jury in Deven­ter bekend of Mep­pel in de prij­zen valt. De win­naar van 2011 ver­te­gen­woor­digt Neder­land op de inter­na­ti­o­na­le com­pe­ti­tie voor groe­ne ste­den en dor­pen in 2012.

Bekijk een film­pje en luis­ter naar het radio­ver­slag ‘Mep­pel de groen­ste stad van Neder­land?’ »

 

 


Bron:
RTV Dren­the