Dwin­ge­loo in strijd om titel ‘groen­ste dorp van Neder­land’

De gemeen­te Wes­ter­veld, met de kern Dwin­ge­loo, heeft afge­lo­pen vrij­dag  bezoek gehad van de jury van de Enten­te Flo­ra­le. De jury werd ont­van­gen in het gemeen­te­huis in Die­ver en wel­kom gehe­ten door wet­hou­der Roe­lof Mar­tens.

Na een kor­te pre­sen­ta­tie over de gemeen­te kreeg de jury een rond­tour door en om Dwin­ge­loo in een ech­te old­ti­mer­bus. Deze tour voer­de onder ande­re langs natuur­lij­ke cam­ping Toren­tjes­hoek, de brink en Have­za­the Olden­gae­r­de. Het laat­ste deel van de tour werd per fiets afge­legd van­af de Radio­te­le­scoop naar het bezoe­kers­cen­trum Dwin­gel­der­veld in de Ben­der­se. Het eind­punt van de rou­te en de plek voor het jury­be­raad. De uit­komst wordt op 27 okto­ber bekend­ge­maakt in Deven­ter, gast­ge­meen­te omdat zij in 2010 de eer­ste prijs in de com­pe­ti­tie ste­den won­nen.

Enten­te Flo­ra­le
Gemeen­te Wes­ter­veld is een van de deel­ne­mers van de lan­de­lij­ke groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2011. Wes­ter­veld doet mee in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. De drie ande­re deel­ne­mers in deze cate­go­rie zijn: gemeen­te Box­meer, gemeen­te Meers­sen en gemeen­te Vlagt­wed­de.