Berichten

De gemeente Bergen op Zoom heeft gistermiddag in Groningen de eerste prijs behaald bij Entente Florale, een nationale wedstrijd om de titel Groenste stad van Nederland. Bergen op Zoom bond in de categorie Steden de strijd aan met Doetinchem, Dronten en Oisterwijk. In de categorie ‘groenste dorp’ ging het Limburgse Beesel er met het goud vandoor.

Behalve dat de stad een jaar lang de titel Groenste stad van Nederland mag voeren, sleept Bergen op Zoom ook een geldprijs in de wacht van 5000 euro.
Stichting Entente Florale heeft als doel het multifunctionele belang van groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, het bedrijfsleven en de inwoners. De jury van de stichting bezocht de afgelopen maanden de verschillende deelnemers om te zien hoe iedere gemeente omgaat met groen.
Bergen op Zoom werd op donderdag 5 juni door de jury aangedaan. Die beoordeelde de deelnemers op verschillende onderdelen, zoals Natuur en landschap, Recreatie en toerisme en Cultuurhistorisch erfgoed. De jury kreeg die dag eerst een presentatie te zien over het groenbeleid in Bergen op Zoom. Daarna stapte het gezelschap op de fiets om een rondrit te maken langs verschillende groene hoogtepunten in onze gemeente. Daarbij werden onder meer het Ravelijn, het Anton van Duinkerkenpark, Fort de Roovere en landgoed De Beek aangedaan.
Verantwoordelijk wethouder Patrick van der Velden toonde zich woensdagavond na afloop van het programma in Groningen trots op de benoeming tot groenste stad van Nederland. “Apentrots ben ik dat Bergen op Zoom deze award heeft gewonnen. We hadden er vooraf ook goede hoop op, maar als je hem dan ook daadwerkelijk wint, betekent dat een enorme ontlading. Ik ben trots op Bergen op Zoom en trots op het team van de gemeente dat heel veel heeft gedaan om de prijs binnen te slepen”, aldus Van der Velden woensdagavond.
De gemeente Bergen op Zoom is gevraagd om volgend jaar mee te doen aan de Europese verkiezingen voor Groenste stad van Europa. Over die deelname is echter nog geen besluit genomen.
 
Bron: Gemeente Bergen op Zoom

De gemeente Weert deelt op zaterdag 22 december 2012 de eerste bomen uit van het project ‘Boom in de voortuin’. Dit gebeurt op de parkeerplaats van Enexis tussen 9.00-12.00 uur, Schatbeurderlaan 2 in Weert. Wethouder Harrie Litjens is hier een deel van de ochtend bij aanwezig. Tijdens deze eerste ronde worden 170 bomen opgehaald.
De bomen komen van boomkwekerij Mart van den Oever en worden onder milieukeur geteeld.
Doe volgend jaar mee
Inwoners kunnen zich nog steeds opgeven voor een boom in hun voortuin. Het project gaat in 2013 verder. Wanneer de gemeente de tweede bestelling bomen uitdeelt, is nog niet bekend. Het aanmeldingsformulier staat op www.weert.nl/groenstestad. De gemeente Weert vindt het belangrijk dat er nog meer groen in de beleving van het openbaar gebied komt. En betrekt hier graag ook particulieren bij.
Lees ook
Project ‘Boom in de voortuin’ voor Weertse bewoners »
Groenste stad van Nederland
Weert is gekozen tot de Groenste Stad Nederland 2012. De Limburgse stad  won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012.
 
 
 

Weert en Bergeijk zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2012. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2012. Weert uit Limburg won het Goud in de categorie ‘steden’ en het Noord Brabantse dorp Bergeijk werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’.

Dit gebeurde tijdens de nationale groendag in De Heerlickheijd in Ermelo. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van Agnes van Ardenne, voorzitter van het Productschap Tuinbouw. Weert en Bergeijk vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door elf Europese landen wordt deelgenomen.

“Groen is trendy”, zei Agnes van Ardenne. Van Ardenne merkte tijdens haar toespraak op dat het bewezen is dat groen gezond is. Dat maakt dat de keus voor vergroening niet ingewikkeld is. “Er is al lange tijd een sterke beweging van onderop gaande. Ik noem het de Groene Stad-beweging”.

Zilver en Brons
Bij de categorie steden werd Nunspeet bekroond met Zilver en Haarlem en Roosendaal met Brons. In de categorie dorpen en kleine steden ontving Schin op Geul – gemeente Valkenburg, Zilver en werden Lierop -gemeente Someren, Wierden en Woudenberg met Brons bekroond.

Beoordeling
De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp neemt ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats. Ook de thema’s groen en gezondheid en groen en economie kregen speciale aandacht.

De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden

Weert
De jury vatte haar keuze het als volgt samen. Weert vormt een middelpunt tussen de steden Eindhoven, Maastricht en Hasselt (België) en heeft concurrentie van Duitsland. Daarvan is Weert zich goed bewust en mede daardoor zet het zich op tal van gebieden in om Weert de regiofunctie te laten vervullen die het bestuur zich heeft toebedeeld. Er is een levendig stadscentrum met aandacht voor historie en architectuur. De binnenstad is nagenoeg geheel op de schop geweest en past bij de huidige tijd. Weert oogt zeer groen door zijn fantastische lanen met monumentale bomen en lijkt een oase om te wonen, te recreëren en te werken. De vele bloemperken geven vrolijke kleuraccenten en zijn een echte meerwaarde voor de inwoners en zijn bezoekers. Het onderhoudsniveau is zeer hoog, door de gekozen inrichting zal deze manier van onderhoud goed te handhaven zijn. Weert zet in op een open dialoog met zijn inwoners en zakelijke partners. De natuurontwikkeling staat hoog in het vaandel, zowel binnen als buiten de stad. Voor toerisme en recreatie is ruim aandacht, tal van voorzieningen zijn up-to-date en aantrekkelijk te gebruiken. Wel adviseert de jury ook andere mogelijkheden te onderzoeken om het toerisme te bevorderen. Het bedrijventerrein is aantrekkelijk en heeft daardoor een vestigingsklimaat dat perspectieven biedt. Communicatie, participatie en educatie zijn in Weert goed ingebed en de inwoners voelen zich daar wel bij.

Bergeijk
De jury motiveerde haar oordeel over Bergeijk als volgt: “De gemeente Bergeijk is een gemeente, die als een ervaren rentmeester haar eigendommen beheert, waardoor toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een goed en gezond klimaat. Het openbare groen en de particuliere tuinen liggen er prima verzorgd bij. Binnen de bebouwde kom is door de schaal geen ruimte voor natuurontwikkeling, maar de jury geeft als advies mee te kijken naar mogelijkheden bij het bestaande industriegebied. Behoud van het kleinschalige coulisselandschap , zoals de heideontginningen, de productiebossen en de kruidenrijke vloeiweiden met Herfsttijloos of de meanderende beken krijgen de bescherming die ze verdienen. Bewondering heeft de jury voor het groenfonds, waarbij gronden en gelden die vanuit bosbeheer binnen komen, bewust worden ingezet om de bestaande landschappen en het cultuurgroen te behouden en daar waar mogelijk te versterken. Als het gaat om het behoud van de karakteristieke Brabantse brink, de leibomen, de langgevelboerderij met nutstuin, maar ook de tastbare aanwezigheid van Rietveld/Ruys, Het Teutenhuis, Natuurtuin’ t Loo, de ‘boterlinde’, de timpaan, dan neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid. Zij werkt duurzaam aan haar groene imago, dat doet zij niet alleen, maar met zeer veel vrijwilligers, zowel individuele bewoners als de Dorpsraad, Stichting Natuurtuin ’t Loo, Stichting Rietveld/Ruys, Stichting Promotie Bergeijk, Stichting Beheer Bergeijk Erfgoed. Daarnaast werkt zij intensief samen met vier andere Kempengemeenten, de Belgische buurgemeenten Mol en Lommel, SBB, Natuurmonumenten, het Waterschap de Dommel en de provincie.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Het thema van Entente Florale was dit jaar Groen Loont!. Hierbij werd de economische waarde van goede groenvoorzieningen onder de aandacht gebracht. Bij de beoordeling op dit aspect was de jury aangevuld met deskundigen uit de groen en economie hoek. Haarlem ontving het themacertificaat omdat deze gemeente speciaal opviel, omdat de openbare groene ruimte daar wordt gezien als een middel voor een duurzame economie. De stad is actief op zoek naar kansen omtrent de economische baten van groen, aldus de jury. De jury wil middels dit certificaat Haarlem aanmoedigen om hierin door te gaan en een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten. Haarlem werd ook bekroond met het certificaat bijzonder waardering voor haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid op grond van de getoonde ambitie en innovatie.

Groen en Gezondheid
Het thema certificaat Groen en Gezondheid ging naar Wierden. Dit dorp kreeg ook het Certificaat bijzondere waardering voor haar inspanningen op het gebied van Cultuurhistorie op grond van haar hoge ambitie om het erfgoed in het buitengebied te behouden. De jury let sterk op de kwaliteit van het onderhoud en beheer. Nunspeet ontving het certificaat Bijzondere Waardering voor het Beheer en Onderhoud op grond van de hoge kwaliteit en vakkundige uitvoering.

Grote betrokkenheid van de bewoners
Roosendaal verdiende het Certificaat bijzondere waardering op grond van de grote betrokkenheid van de bewoners. Dit certificaat werd ook toegekend aan Lierop, gemeente Someren, op grond van de daadwerkelijke inzet van vrijwilligers bij het onderhoud. Woudenberg won het certificaat bijzondere waardering voor Recreatie en Toerisme op grond van het recreatief medegebruik van agrarische bedrijven. En Schin opGeul, gemeente Valkenburg behaalde het certificaat bijzondere waardering voor Natuur en Landschap op grond van behoud en versterken van de hoge natuur- en landschappelijke waarden.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Vitale Groene Stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31.

Nationale groendag
De nationale groendag werd georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland. De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Deventer moet bekijken of de stad over enkele jaren opnieuw de titel groenste stad van Europa kan binnenhalen. Dat vindt wethouder Margriet de Jager.

Deventer werd in 2010 uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en sleepte een jaar later ook de titel groenste stad van Europa binnen bij de wedstrijd Entente Florade. Volgens de jury van de internationale wedstrijd heeft Deventer zich als oude Hanzestad aan de IJssel ontwikkeld tot een verrassend groene stad. Ook is de jury van mening dat de cultuur en de natuur in de stad elkaar versterken.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
RTV Oost

 

Amstelveen neemt in 2013 deel aan de groencompetitie van groenste stad van Nederland van Entente Florale. In 2005 deed Amstelveen ook mee aan de competitie en eindigde toen op de 2e plaats. Nu gaat Amstelveen voor goud.

Deelnemen is een uitstekend middel voor de gemeente om zich nog meer als groene stad te kunnen profileren. Amstelveen doet mee in de categorie steden (>15.000 inwoners). Bij de verkiezing let de jury op een aantal criteria: de gemeentelijke visie en kwaliteit van inrichting, beleid en beheer. Maar ook naar communicatie, participatie, educatie, milieu, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed.

“We gaan voor goud”
Wethouder groen John Levie (BBA) van geeft aan: “We gaan voor goud. De kritiekpunten uit het juryrapport van 2005 zijn de afgelopen jaren serieus opgepakt. Met name op het vlak van de integrale benadering is een aantal flinke slagen gemaakt. Hoe dan ook levert het juryrapport altijd weer waardevolle informatie op hoe we het nog beter kunnen doen. Die winst zit er dus sowieso in! Het geeft ons een extra impuls om onze mooie groene stad verder op de kaart te zetten.”

Bron:
Gemeente Amstelveen

De juryroute voor de verkiezing van de Groenste Stad 2012, wordt op woensdag 18 april toegelicht door wethouder Harrie Litjens. Weert is een van de genomineerde steden voor deze titel. Dit moment wordt gemarkeerd door het onthullen van het nominatiebord. Dit bord is door Entente Florale, de organisatie achter deze groencompetitie, aan de gemeente gegeven. Het nominatiebord krijgt een prominente plaats op de Kasteelsingel bij de ingang van het stadspark.

De gemeente Weert is volop bezig met de voorbereidingen van het jurybezoek dat op vrijdag 15 juni plaatsvindt. De juryleden krijgen via een speciale route zicht op de visie en het groenbeleid van de gemeente.

Lees het volledige bericht op de website van Entente Florale »

In Amsterdam werden onlangs de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel uitgereikt. Stadsdeel Noord mag zich het diervriendelijkste stadsdeel van 2011 noemen. Stadsdeel Centrum is het groenst.

Stadsdeelvoorziter en portefeuillehouder Jeanine van Pinxteren nam de award voor het groenste stadsdeel in ontvangst op het groene dak van de Stopera. Juryvoorzitter Daniël Höwekamp (bouwbioloog) lichtte de keuze van de jury voor stadsdeel Centrum toe.

Centrale aanpak groene daken
De jury was zeer te spreken over de prioriteit die voetgangers en fietsers krijgen in het stadsdeel en de pilot met het gescheiden inzamelen van plastic afval en de subsidie voor groene daken. De jury merkte hierbij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeuren op het gebied van groen en duurzaamheid. Een centraal gestuurd beleid kan zorgen voor meer daadkracht en minder versnippering. De jury pleitte voor het inzetten op woningrenovatie en een centrale aanpak van groene daken. Duurzame oplossingen moeten in de hele keten worden gezocht en aangepakt.

Ecologische structuren
In een groen stukje in Amsterdam Noord kreeg Willem Paquay – lid dagelijks bestuur stadsdeel Noord – de award voor het diervriendelijkste stadsdeel. De juryvoorzitter Martin Melchers (voormalig stadsecoloog) loofde de inzet van het stadsdeel Noord voor het oplossen van knelpunten in de ecologische structuren, het voeren van een succesvol beleid ten aanzien van de ijsvogel en de grutto. Aanbevelingen deed de jury vooral op het gebied van voorlichting vanuit het stadsdeel. Zo kan op de website een aparte subpagina komen voor dieren en natuur, waarbij hondenbeleid en informatie over in het wild levende dieren samen kunnen worden gebracht.

Jury samenstelling
De jury die de stadsdelen op diervriendelijkheid beoordeelde bestond uit Martin Melchers (voormalig stadsecoloog), Hanna Hirsch (Vogelbescherming), Eva van Joost (Dierenbescherming Amsterdam) en René Verhoogt (Dierenambulance Amsterdam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joyce van Heijningen (Stoere Vrouwen) en Philip van Traa (Green Olive/De Groenten uit Amsterdam) beoordeelden hoe groen de stadsdelen zijn. Beide jury’s kwamen unaniem tot een oordeel, maar hadden ook een lijst aanbevelingen voor de winnende en de overige stadsdelen.

Initiatiefnemer
Het is dit jaar voor het eerst dat de Partij voor de Dieren de verkiezing organiseert. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Door het organiseren van deze verkiezing zetten we twee stadsdelen in het zonnetje en moedigen we tegelijkertijd alle stadsdelen aan om hun beleid diervriendelijker en groener te maken, want volgend jaar komt er weer een verkiezing met nieuwe kansen.”

Bron:
Gemeente Amsterdam

Met een officiële boomplanting in Ermelo en Dwingeloo schonk de Nederlandse boomkwekerijsector op 16 november de boom van het jaar 2012, Platanus x hispanica, aan de gemeente Ermelo en Westerveld. De boom is geschonken als een eerbetoon aan het groenbeleid van beide gemeenten. Ermelo won Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale en won daarmee de titel Groenste stad van Nederland 2011. De kern Dwingeloo behaalde Goud en werd daarmee het Groenste dorp van Nederland 2011.

Namens de boomkwekerijsector bracht Jan van Leeuwen, voorzitter van de Cultuurgroep Laanbomen, de felicitaties over. De door de Nederlandse boomkwekers aangeboden boom is de prachtige Platanus x hispanica, de gewone plataan die, zo zei Jan van Leeuwen, “bij velen van u misschien de herinnering oproept aan zonovergoten Franse dorpspleintjes. En waar beter kan deze boom staan dan bij de Gouden winnaars van de nationale groencompetitie Entente Florale 2011?”.

Plataan
De Platanus x hispanica, een sterke, gezonde boom die honderden jaren oud kan worden, is het resultaat  van een kruising tussen twee andere typen plataan in de Engelse stad Oxford  omstreeks 1670. Het is een prima stadsboom, die zeer windvast is en prima winterhard. Hij wordt veel aangeplant voor schaduw en om zijn sierwaarde in straten en op pleinen. En dat kan ook heel goed omdat hij verharding goed verdraagt en voor het wortelgestel maar een bescheiden ruimte nodig heeft. Ze verdragen ook heel goed droogte, want ze wortelen diep. Een groot voordeel van de plataan is ook dat hij maar weinig onderhoud vraagt. De plataan kan goed tegen luchtvervuiling. Het vermogen op stikstofdioxide te absorberen is uitstekend en door het grote bladoppervlak is de plataan uitstekend in staat om verontreinigingen uit de lucht te halen.

Lovende woorden
Van Leeuwen memoreerde in zijn toespraak de lovende woorden die de jury had over het groenbeleid van de gemeente en de wijze waarop Ermelo het beheer van de openbare ruimte voert. “Als boomkwekers kunnen we alleen maar blij zijn met gemeenten die het goede beheer van het groen zo hoog in het vaandel hebben staan”, aldus Van Leeuwen. “Er is een zeer groot sortiment bomen toegepast en bomen als drager van de groene structuur krijgen alle aandacht Bewonderingwaardig vindt de jury dat in Ermelo met zijn vele bossen ook de individuele straatboom de nodige aandacht krijgt”. Van Leeuwen sloot zich daar graag bij aan.

Staat van onderhoud
“Ook was de jury zeer te spreken over de staat van onderhoud in Dwingeloo. De jury was zeer positief over de kwaliteit van de beplanting, zowel van het bomen bestand als van de haag en heester beplantingen. Ook was de jury zeer te spreken over de staat van onderhoud”, aldus van Leeuwen.

Zie ook: Ermelo en Dwingeloo Groenste stad en dorp van Nederland 2011 »

Ermelo en Dwingeloo (gemeente Westerveld)  zijn gekozen tot de Groenste Stad en Dorp van Nederland 2011. Zij wonnen Goud in de nationale groencompetitie Entente Florale 2011. Ermelo uit Gelderland won het Goud in de categorie ‘steden’ en het  Drenthse dorp Dwingeloo  werd tot winnaar uitgeroepen in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. In de fraaie Lebuinus kerk in Deventer ontvingen de winnaars hun prijs uit handen van Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  en burgemeester van Almere.

Bij de categorie steden werd Meppel bekroond met Zilver en Leeuwarden met Brons. In de categorie dorpen en kleine steden ontvingen Overloon (gemeente Boxmeer) en Bourtange (gemeente Vlagtwedde) beide Zilver en werd Meersssen met Brons bekroond. De visie, het beleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en bewonersparticipatie daarin een belangrijke plaats. 

De Entente Florale jury heeft haar bevindingen voor elke gemeente vastgelegd in een uitgebreid rapport, dat de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden

 


Rapport Ermelo
Ermelo beseft als kleine stad dat beleidsnota’s noodzakelijk zijn voor een bestendig beheer van de openbare ruimte. Vervolgens geeft zij in ontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk uitvoering aan het voorgenomen beleid. Ermelo erkent haar landschappelijke waarden op het grensgebied van de randmeren en het Veluwe-Massief. Ermelo beroept zich terecht op haar groene imago. De bekende heidevelden en bossen, maar ook het openbare gebied worden uitstekend beheerd. De gemeente verdubbelt haar groenareaal door intensieve samenwerking met zorginstellingen en natuurbeheerders zoals Het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij doet dit niet alleen: arbeidsparticipatie van cliënten van de vele zorginstellingen in Ermelo wordt breed ingezet, waardoor deze gemeente terecht aanspraak mag maken op de titel Zorgzaam. Ermelo kent haar geschiedenis: van de grafheuvels tot het Romeinse marskamp, van kleinste stad Horst tot het buurtschap Telgt; van de 300 ha boerengebruiksbossen vanuit de Middeleeuwen, zoals de Speulder- en Sprielderbossen tot de Ermelose heide met het  Veluws heideschaap. 

De jury heeft waardering voor de wijze waarop Ermelo haar respect voor de natuur weet te verweven met de recreatieve en toeristische doeleinden.

Rapport Dwingeloo
Dwingeloo is gelegen in het landelijke Drente, maakt deel uit van de gemeente Westerveld en beroept zich terecht op zijn historische aspecten, wat ook in het groen van de kern en het landschap tot uitdrukking komt. Vanuit het hart gaan robuuste boomstructuren over in het landschap. Het landschap bestaat uit esgronden en beekdalen, heidevelden, bossen, lanen en jonge ontginningen. Verder zijn er twee nationale parken aanwezig. Samen met de vele landgoederen vormen zij een fraai decor.

Archeologie en cultuurhistorie oefenen samen met het landschap een unieke aantrekkingskracht uit op de toerist en recreant. De gemeente heeft een hoog ambitieniveau voor de ontwikkeling en versterking van het landschap. Vasthouden van de eigen identiteit is hierbij het uitgangspunt.

Vanuit het landschap heeft Dwingeloo een mooi dorpsgezicht. Op vele plekken in het buitengebied komt de markante kerktoren in het vizier, omgeven door een groene omlijsting. Het dorp heeft een ruim aanbod  van verblijfaccommodaties met talloze fiets-, en wandelroutes en trekt daardoor grote aantallen toeristen, die in alle rust kunnen genieten.

De woonwijken zijn goed en degelijk inricht en hebben in samenspel met de particuliere tuinen een hoge belevingswaarde. Het beschermde dorpsgezicht met de brink is natuurlijk de ontmoetingsplek voor  bewoners en toeristen. Dit is het kloppend hart van Dwingeloo.

De gemeente streeft naar duurzaam beheer en maakt dat waar in enkele voorbeeldige projecten, zoals het nieuwe gemeentehuis en de renovatie van de brink. Bewoners en organisaties kunnen bij deze projecten hun inbreng leveren, doordat ze er tijdig bij worden  betrokken.

Bijzondere prestaties
De jury kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering uit. Het thema van Entente Florale was dit jaar Groen en Gezondheid. Leeuwarden ontving het themacertificaat vanwege de goede variatie en bereikbaarheid van het groen, de grote variatie in concrete projecten en de betrokkenheid van de burgers.

De jury let sterk op de kwaliteit van het onderhoud. Overloon (Gemeente Boxmeer) Kreeg het certificaat Bijzondere Waardering voor het Onderhoud vanwege de vakmatige en doeltreffende uitvoering  Meppel kwam Certificaat Bijzondere Waardering toe voor Natuur in verband met de inzet op natuurontwikkeling in en langs het water, de belevingswaarde en de methodische monitoring. Bourtange (gemeente Vlagtwedde) ontving een Certificaat Bijzondere Waardering voor participatie in verband met de grote zelfwerkzaamheid van de bevolking. Het certificaat Bijzondere Waardering Natuur en Landschap ging naar de gemeente Meerssen voor haar strategische visie en de goede participatie op dat gebied.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Groene Stad. De nationale competitie voor steden en dorpen is daartoe een middel. Naast deze competitie worden ook de ontwerpprijsvragen voor duurzame groene speelplekken en om de Groene Stad Award. De jurys bestaan altijd uit zorgvuldig uitgekozen deskundigen op de relevante specialisaties. Zo is de jury van de Entente Florale competitie  samengesteld uit deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, gemeenten, grootgroenvoorziening, ecologie, natuurontwikkeling en onderwijs.

De nationale competitie Entente Florale wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Entente Florale Europe
Ermelo en Dwingelo vertegenwoordigen Nederland volgend jaar in de internationale Entente Florale, waaraan door 11 Europese landen wordt deelgenomen.