Aan­dacht voor Groen­ste dorp van Neder­land in maga­zi­ne IZA

In het maga­zi­ne van zorg­ver­ze­ke­raar IZA staat Elburg, het groen­ste dorp van Neder­land, cen­traal.

Wet­hou­der Wes­sel ver­telt in het arti­kel hoe de gemeen­te de betrok­ken­heid van de Elburg­se bewo­ners sti­mu­leert om zich in te zet­ten voor een mooie groe­ne leef­om­ge­ving.

Lees hier het arti­kel ‘Groen, Groe­ner Elburg »

Bron:
IZA