Berichten

Wie over een jaar Den Haag binnenrijdt via de Utrechtsebaan, ziet meteen dat de stad een groen hart heeft. Het komende jaar wordt deze stadsentree, die nu te veel de sfeer van een snelweg ademt, groener en veiliger gemaakt. “Wie eind volgend jaar de tunnel uitkomt, ziet meteen dat Den Haag een internationale stad van vrede en recht is en een groene wereldstad aan zee”, zegt wethouder Boudewijn Revis (Stadsbeheer).

Om de Utrechtsebaan fraaier en tegelijkertijd verkeersveiliger te maken, komen er groene bermen met meer ruimte voor bomen tussen de rijbanen, fietspaden en de stoep. Dat maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en fietsroute aantrekkelijker. Voor voetgangers wordt een wandelpad aangelegd dat tussen de bomen door kronkelt. Langs het Malieveld komen nieuwe bomen te staan in een groene, 3 meter brede middenberm, om beter aan te sluiten bij het beeld van het Haagse Bos en de Koekamp. Ook wordt het ‘palenwoud’ flink uitgedund. Er komen elegante ophangsystemen voor verkeerslichten en matrixborden. Daardoor verbetert ook het zicht op het verkeer.

Visitekaartje
“Elke werkdag maken ruim 100.000 automobilisten gebruik van de Utrechtsebaan.  Met deze maatregelen wordt deze toegangsweg tot het hart van Den Haag een passend visitekaartje voor de internationale stad van vrede en recht. Door de betere inrichting wordt het er bovendien een stuk veiliger voor automobilisten, fietsers en voetgangers”, aldus wethouder Revis. “Je ziet bij aankomst in Den Haag een overzichtelijk kruispunt, dat echte Haagse, groene plekken als de Koekamp, het Malieveld en het Haagse Bos met elkaar verbindt. Je ziet het markante gebouw De Rode Olifant voor je. Haagser kan het niet.”

Bron:
Gemeente Den Haag

 

 

De gemeente Den Bosch heeft besloten dat de muur van de parkeergarage in de Waterstraat vergroend wordt met klimop en op de Schapenmarkt komt een plataan. Er wordt ook gekeken of er aan de Vughterstraat geveltuinen komen.

De Bossche VVD is een groot voorstander om onze binnenstad groener te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar het kan’. Dat zegt Govert Schermers van de fractie tegen Den Bosch Dichtbij.

Particuliere initatieven
De VVD heeft een besluit gesteund om voor de V&D op de Markt een boom toe te voegen en juicht ook particuliere initiatieven van de Bosschenaren toe. “Denk aan de Schilderstraat waar onlangs met een geringe subsidie van de gemeente vele straatbewoners de handen uit de mouwen hebben gestoken en een mooi stuk groen is ontstaan langs de Binnendieze.”

Zorg
Toch was er bij de fractie ook zorg over het groen om de binnenstad heen. “Zo hebben wij bijvoorbeeld eerder schriftelijke vragen aan het college gesteld over de boomkap ter compensatie van de kap (28 ha) ten behoeve van verbreding van de A2 en dit punt ook ingebracht bij het Kanaalpark langs de Zuid-Willemsvaart.” aldus Schermers.

Bron:
Dichtbij

De groene metamorfose van speeltuinen en schoolpleinen in Nederland is een stap dichterbij gekomen. Een Kamermeerderheid steunde gisteren de motie die de Partij voor de Dieren daarvoor had ingediend. Ouwehand wees de minister van VWS er eerder op dat een groene leefomgeving van groot belang is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De minister gaat nu met gemeenten in gesprek over vergroening van schoolpleinen en de inrichting van meer natuurlijke speelplaatsen. 
 
Terwijl de natuur een niet te onderschatten rol speelt bij de gezondheid van mensen, zet het beleid van het kabinet Rutte de natuur onder zware druk. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid. Onderzoek wijst keer op keer uit dat een groene leefomgeving cruciaal is en dat mensen veel gezonder zijn als zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Vooral voor opgroeiende kinderen is dat van groot belang: kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er groene en natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn.

Grote gevolgen voor gezondheid
Esther Ouwehand, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Veel plekken die bedoeld zijn als speelplaats zijn nu saai en troosteloos ingericht. Dat is niet alleen jammer voor de kinderen; het heeft ook grote gevolgen voor hun gezondheid. Kinderen met weinig natuurlijke speelgelegenheden blijken veel vaker last te hebben van depressie, overgewicht en andere ziektes, dan kinderen die volop kunnen ravotten in het groen.”

Ontwikkeling van kinderen
Behalve dat voldoende groen in de leefomgeving de kans op overgewicht vermindert, leveren groene schoolpleinen en speeltuinen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Zo biedt een natuurlijke speelplaats veel meer ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op het zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen. Verschillende scholen en speeltuinverenigingen hebben laten zien dat het creëren van natuurlijke speelplaatsen niet moeilijk hoeft te zijn: op steeds meer schoolpleinen en speeltuinen in Nederland prikkelen bomen, struiken en slootjes inmiddels de kinderfantasie.

Recht op gezonde speelomgeving
De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en werd daar gisteren in gesteund door SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. Minister Schippers heeft nu de opdracht met gemeenten in gesprek te gaan om de groene metamorfose van schoolplein en speeltuin te stimuleren.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op ons welbevinden en onze gezondheid. Groen en daglicht vitaliseren, verlagen stress en ziekteverzuim, we worden er fitter, creatiever en alerter door. De positieve uitstraling, de akoestische kwaliteiten en opvang van fijnstof zijn belangrijke eigenschappen van groen. Om de kennis van de groensector en de kunde van ontwerpers en bouwers bijeen te brengen, organiseren BNA Onderzoek en Bouwen met Groen en Glas op donderdag 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst.

Hoewel de toegevoegde waarde van groen op, aan en in gebouwen steeds meer wordt erkend, worden de mogelijkheden die groen biedt in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende benut. Het integreren van daglicht en groen in gebouwen vraagt specifieke kennis en een sectoroverstijgende benadering. De kenniskloof tussen de groen- en bouwsector is echter nog groot. Het succesvol integreren van groen in, op en aan gebouwen vraagt om een integraal totaalconcept, waarbij rekening wordt gehouden met de bouwkundige randvoorwaarden en een goede verzorging na realisatie.

Synergie, samenwerking en kennisdeling tussen de bouw- en de agrosector is dan ook een voorwaarde voor succesvol groen.

 

Focus op kennisoverdracht en kennisdeling
BNA Onderzoek en het programma Bouwen met Groen en Glas slaan de handen in elkaar en organiseren op 10 november 2011 het symposium Groen, groener, groenst voor architecten, bouwers en groenvoorzieners. Tijdens dit symposium ligt de focus op kennisoverdracht en kennisdeling. Kennis over groentoepassingen is op dit moment vooral aanwezig in de groensector, en nog niet goed toegankelijk voor architecten, adviseurs en bouwers. Het aanreiken, verbinden en delen van specifieke kennis op dit gebied is een noodzakelijke voorwaarde om tot nieuwe businessmodellen te komen en groen een serieuze rol te laten spelen in het bouw- en ontwerpproces.

Bekijk hier het programma »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

De Groene Ideeënwedstrijd van Milieucentrum Utrecht en Bibliotheek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroepen voor iedereen die van Utrecht een nog groenere stad wil maken. Het is een creatieve wedstrijd, want de ideeën kunnen ingezonden worden als verhaal, gedicht, collage, filmpje of op een andere creatieve manier.

De wedstrijd staat open voor iedereen, die van Utrecht een – nog – groenere en meer biodiverse stad wil maken. Opvallende vegetatiedaken, ‘eetbare’ geveltuintjes, insectenhotels in het park, fruitbomen langs de grachten het zijn maar enkele voorzetjes.

De wedstrijd sluit op vrijdag 1 oktober 2010. De hoofdprijs is een fraaie stadsfiets ter waarde van € 400 van Kok Fietsen Utrecht. De tweede en derde prijswinnaar krijgen een pakket met heerlijke Utrechtse streekproducten.

Daarnaast zal Stadsblad Utrecht in haar kolommen aandacht besteden aan de drie prijswinnende groene ideeën.

 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag 16 oktober tijdens een Biodiversiteitsmiddag in de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht. Als prijswinnaar verplicht u zich om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Overigens ontvangen alle deelnemers die aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking een leuke attentie.

Bronnen:
Milieuplein Utrecht
Drimble

De gemeente Ede kent ruim 190 speelplaatsen met zo’n twaalfhonderd speeltoestellen. “Groene speelplekken zijn in ontwikkeling”, leggen Marc Kuipers, teamleider bij de gemeente, en Jaap Verhagen, teamleider groen, uit.  “In leefbaarheid en de speelbeleving van kinderen hebben we een grote stap vooruit gemaakt in het groener maken van speelplekken.”

Bij groene speelplaatsen kan de gemeente wel stuiten op obstakels. “Struiken en bomen zijn erg in trek, maar mensen hebben bij een puur natuurlijke speeltuin wel bedenkingen qua onderhoud. En kinderen willen er toch graag een speeltoestel bij, dus wij kiezen vaak voor een combinatie. De speeltuin bij het Proosdijpark is daar een goed voorbeeld van. Zo zou alles eigenlijk moeten zijn.”

De gemeente is op dit moment ook druk bezig met een project aan de Thomaslaan.

 

Groene speelplek met stukje educatie
“Mocht dat doorgaan, dan komen daar ook speeltoestellen met dezelfde kwaliteit als we nu gewend zijn. Dat betekent dat zulke toestellen minstens 25 jaar staan. Zo’n project heeft net iets meer een natuurlijke kant. Het wordt dan een groene speeltuin met een stukje educatie. Kinderen duiken het groen in en ontdekken de natuur. Dat is veel avontuurlijker dan een standaard schommel.”

De groene speeltuinen hebben ook een ander gevolg. “De samenwerking met buurtbewoners is heel belangrijk. Zij zullen ook moeten helpen om zo’n plek te onderhouden, bijvoorbeeld bij natuurlijk afval.”

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Plaats.nl/Provincie Gelderland

 

 

 

De gemeente Eindhoven deelt op zaterdag 24 april gratis perkplanten uit aan haar bewoners om de stad nog groener te maken.

Eindhoven doet mee aan de  ‘Entente Florale’, de verkiezing groenste stad van Nederland. De jury bezoekt Eindhoven op 15 juli en om de stad er dan tip-top te laten uitzien, deelt de gemeente planten uit. De planten kunnen gebruikt worden voor de voortuin of balkon.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Eindhoven

Basisschoolleerlingen uit Sluis planten op dinsdag 12 mei samen met wethouder Maria le Roy eenjarige bloemen bij de boomspiegels van bomen. Met als doel om de straat er nog groener te laten uitzien als de jury van de Entente Florale Europe op 30 juni het dorp bezoekt.

Met deze actie laten de leerlingen zien dat ze waarde hechten aan een groene en fleurige leefomgeving.

Winaar ‘dorpen en kleine steden’
Het Zeeuwse dorp Sluis won in 2008 in de categorie ‘dorpen en kleine steden’. Sluis vertegenwoordigt dit jaar Nederland in de internationale Entente Florale, waaraan door 12 Europese landen wordt deelgenomen.

 

 

 Relevante informatie:

Bron:
Blik op nieuws 

Voor groen in de Vogelaarwijken is 7,8 miljoen euro vrij gemaakt. Dertien steden hebben in een convenant vastgelegd aan welke concrete projecten ze het geld de komende jaren besteden. De convenanten worden vandaag, donderdag 5 februari, ondertekend door minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de verantwoordelijke wethouders van de steden die een bijdrage krijgen: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zaanstad.

Volledige informatie:
Lees hier het artikel

Ook interessant:
Beleid, prachtwijken,Vogelaarwijken

Bron:
Trouw

Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel. In de verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel neemt daardoor langzaam af. Daarom pleit de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn rapport ‘Groen opgroeien!’ voor een samenhangend groen jeugdbeleid.

Volledige informatie:
Download hier het Persbericht van de Raad voor het Landelijk Gebied
Zie ook: advies Groen opgroeien!

Ook interessant:
Kinderen, groen, jeugdbeleid

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied