Raad pleit voor groener jeugdbelei

Op jonge leeftijd in aanraking komen met een groene omgeving is goed voor de gezondheid, creativiteit en de sociale interactie van kinderen. Door veelvuldig contact met een groene omgeving verandert ook de waardering voor natuur, landschap en gezond voedsel. In de verstedelijkte samenleving wordt groen opgroeien echter steeds moeilijker. De betrokkenheid van kinderen bij natuur en voedsel neemt daardoor langzaam af. Daarom pleit de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn rapport ‘Groen opgroeien!’ voor een samenhangend groen jeugdbeleid.

Volledige informatie:
Download hier het Persbericht van de Raad voor het Landelijk Gebied
Zie ook: advies Groen opgroeien!

Ook interessant:
Kinderen, groen, jeugdbeleid

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied