Sluis­se leer­lin­gen maken stad groe­ner voor inter­na­ti­o­na­le jury

Basis­school­leer­lin­gen uit Sluis plan­ten op dins­dag 12 mei samen met wet­hou­der Maria le Roy een­ja­ri­ge bloe­men bij de boom­spie­gels van bomen. Met als doel om de straat er nog groe­ner te laten uit­zien als de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe op 30 juni het dorp bezoekt.

Met deze actie laten de leer­lin­gen zien dat ze waar­de hech­ten aan een groe­ne en fleu­ri­ge leef­om­ge­ving.

Winaar ‘dor­pen en klei­ne ste­den’
Het Zeeuw­se dorp Sluis won in 2008 in de cate­go­rie ‘dorpen en klei­ne ste­den’. Sluis ver­te­gen­woor­digt dit jaar Neder­land in de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le, waar­aan door 12 Euro­pe­se lan­den wordt deel­ge­no­men.

 

 

 Rele­van­te infor­ma­tie:

Bron:
Blik op nieuws