Bin­nen­stad Den Bosch wordt groe­ner

De gemeen­te Den Bosch heeft beslo­ten dat de muur van de par­keer­ga­ra­ge in de Water­straat ver­groend wordt met klim­op en op de Scha­pen­markt komt een pla­taan. Er wordt ook geke­ken of er aan de Vugh­ter­straat gevel­tui­nen komen.

De Bos­sche VVD is een groot voor­stan­der om onze bin­nen­stad groe­ner te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar het kan’. Dat zegt Govert Scher­mers van de frac­tie tegen Den Bosch Dicht­bij.

Par­ti­cu­lie­re ini­ta­tie­ven
De VVD heeft een besluit gesteund om voor de V&D op de Markt een boom toe te voe­gen en juicht ook par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven van de Bos­sche­na­ren toe. “Denk aan de Schil­der­straat waar onlangs met een gerin­ge sub­si­die van de gemeen­te vele straat­be­wo­ners de han­den uit de mou­wen heb­ben gesto­ken en een mooi stuk groen is ont­staan langs de Bin­nen­die­ze.”

Zorg
Toch was er bij de frac­tie ook zorg over het groen om de bin­nen­stad heen. “Zo heb­ben wij bij­voor­beeld eer­der schrif­te­lij­ke vra­gen aan het col­le­ge gesteld over de boom­kap ter com­pen­sa­tie van de kap (28 ha) ten behoe­ve van ver­bre­ding van de A2 en dit punt ook inge­bracht bij het Kanaal­park langs de Zuid-Wil­lems­vaart.” aldus Scher­mers.

Bron:
Dicht­bij