De Voge­laar­wij­ken moe­ten groe­ner wor­den

Voor groen in de Voge­laar­wij­ken is 7,8 mil­joen euro vrij gemaakt. Der­tien ste­den heb­ben in een con­ve­nant vast­ge­legd aan wel­ke con­cre­te pro­jec­ten ze het geld de komen­de jaren beste­den. De con­ve­nan­ten wor­den van­daag, don­der­dag 5 febru­a­ri, onder­te­kend door minis­ter Ger­da Ver­burg (Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit) en de ver­ant­woor­de­lij­ke wet­hou­ders van de ste­den die een bij­dra­ge krij­gen: Amers­foort, Amster­dam, Arn­hem, Dord­recht, Ensche­de, Heer­len, Leeu­war­den, Maas­tricht, Nij­me­gen, Rot­ter­dam, Schie­dam, Utrecht en Zaan­stad.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Beleid, prachtwijken,Vogelaarwijken

Bron:
Trouw