Basis­scho­len in Amers­foort win­nen groe­ner school­plein

Amers­foort, win­naar van de Enten­te Flo­ra­le com­pe­ti­tie in de cate­go­rie ste­den in 2006 heeft een prijs­vraag uit­ge­schre­ven onder scho­len. Hen werd gevraagd een plan in te die­nen om de omge­ving van de school of het school­plein nog mooi­er, aan­trek­ke­lij­ker en voor­al groe­ner te maken. De geld­prijs van € 5.000 die Amers­foort in de Enten­te Flo­ra­le […]