Een groen dak verdient zichzelf terug

Vanaf 15 september is er in gemeente Leidschendam-Voorburg een subsidie beschikbaar voor duurzame maatregelen. Voor 2016 heeft de gemeente 250.000 euro beschikbaar voor woningeigenaren die een groen dak, zonnepanelen of energiebesparende maatregelen willen realiseren. Dit maakt duurzaam wonen een goede investering. Een groen dak verdient zichzelf terug Naast subsidie op zonnepanelen en energiebesparende maatregelen, is er […]

Breda ontvangt provinciale subsidie voor natuurprojecten

De gemeente Breda ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant om de natuur in Breda en natuurbeleving onder haar inwoners te versterken. In totaal stelt de provincie zo’n 250.000 euro beschikbaar om een tweetal projecten in Breda uit te voeren. De gemeente ontvangt voor het Ulvenhoutse Bos een subsidie van 146.720 euro om te werken aan […]

Groene subsidie voor buurtnatuur- en buurtwater in Noord-Brabant

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het Cultuurfonds voert de regeling uit. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot […]

Waterschap Aa en Maas verstrekt subsidie voor maatregelen tegen wateroverlast

Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: ‘De afgelopen maanden troffen meerdere extreme regenbuien ons werkgebied. Zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied kwam hierdoor wateroverlast voor. In Boxmeer viel 10 centimeter regen in 2 uur tijd. Het water liep woningen in. Dat zorgde voor veel schade en het gevoel van machteloosheid […]

Nieuwe subsidieronde voor Oldenzaalse Groene Loper 2.0

De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.   Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat […]

Twee ton voor groene daken in Amstelveen

Tot 2020 stelt de gemeente Amstelveen twee ton beschikbaar voor ‘groene daken’, dat wil zeggen daken waarop planten zijn aangebracht. Het komt dus neer op 40 mille per jaar. De subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen die eigenaar van een woning of bedrijfspand zijn, niet door een rechtspersoon, zoals een stichting, vennootschap […]

Helmond heeft subsidie voor groene daken

Helmonders die een groen dak op hun huis willen plaatsen, kunnen daarvoor geld krijgen. De gemeente Helmond stelt jaarlijks 25.000 euro hiervoor beschikbaar. Dat doet zij, omdat groene daken bijdragen aan een duurzaam karakter van de stad. Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Isolatie Op een groen dak is beplanting aangebracht die bestaat uit bijvoorbeeld […]

Meer groene daken in Leiden

In Leiden wordt het aanleggen van groene daken bevorderd. De gemeenteraad stemde in met een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuwe groene daken. Voor D66 was het belangrijk dat er met dit voorstel meer groene daken komen in deze dichtbebouwde en versteende stad. Groen dak Een groen dak is een dak dat begroeid is met […]

Waterschap Aa en Maas verstrekt groene subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die een woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen een buurt groener, mooier, prettiger én gezonder! Subsidie voor aanpassingen Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas roept iedereen op om […]

Groene burgerinitiatieven maken kans op 1.000 euro

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben om verder te komen. De gezamenlijke natuurorganisaties organiseren de Eerste Hulp bij Groen prijs. Om initiatieven die Noord-Holland groener maken een stap verder te helpen. Wie meedoet, maakt kans op […]