Waterschap Aa en Maas verstrekt groene subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die een woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen een buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!
Subsidie voor aanpassingen
Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas roept iedereen op om mee te doen: ‘We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Ik hoop ook dat actieve wijk- en buurtverenigingen initiatieven aandragen. Dit alles onder het motto: ‘Samen anders doen met water en groen’! Om dit te stimuleren, verstrekken het waterschap Aa en Maas vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Schijndel, Landerd en Boekel ondersteunen de subsidieregeling.’
Wat zijn de voordelen?
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen financieel te helpen, wordt deze subsidie verstrekt. Het waterschap is van mening dat dit in de toekomst ook financieel voordeel opleveren. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water en energie of het eten van zelfgekweekte groenten. Door maatregelen te nemen, draagt u bij aan een klimaatbestendige en gezondere leefomgeving. En het verhoogt uw woongenot. Onder andere door meer groen in de buurt of wijk en een goede afwatering van uw tuin. Ten slotte vergroot samenwerken de betrokkenheid en sociale contacten. Bent u ondernemer? Dan weet u waarschijnlijk al dat duurzaam ondernemen positief bijdraagt aan uw imago.
Voorwaarden subsidieregeling
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht.

Bron: Aa en Maas