Twee ton voor groene daken in Amstelveen

Tot 2020 stelt de gemeente Amstelveen twee ton beschikbaar voor ‘groene daken’, dat wil zeggen daken waarop planten zijn aangebracht. Het komt dus neer op 40 mille per jaar. De subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen die eigenaar van een woning of bedrijfspand zijn, niet door een rechtspersoon, zoals een stichting, vennootschap of vereniging.
Wethouder groen en duurzaamheid Peter Bot (BBA) verwacht met de regeling het groene karakter van de gemeente te bevorderen en ook dat de groene daken effect hebben op het leefklimaat in de stad. Volgens hem is er sprake van een ‘aanzienlijke’ bijdrage aan de kosten. “Daardoor hopen we mensen over de streep te trekken”. Maximaal kan € 15.000 subsidie worden gegeven, maar dan gaat het om een enorm groot dak van meer dan 250 vierkante meter. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet iemand minimaal een dak van 15 vierkante meter kunnen aanbieden.
Men kan dan € 20 of € 40 per voerkante meter krijgen, afhankelijk van de vraag of de biodiversiteit er wel of niet mee wordt gestimuleerd.
Water
Een dak met beplanting heeft tal van voordelen, meldt de gemeente. Het blijft koeler, waardoor de levensduur van het dak verdubbelt, en er kan 60 tot 80 procent meer water worden vastgehouden, wat wateroverlast op straat en in huis kan voorkomen. Ook zorgt beplanting op daken voor geluiddemping en werkt het mee aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals vogels en bijen.
De bijdrage van de gemeente is, behalve van de grootte van het dak, ook afhankelijk van de gekozen planten. Een gebouw moet om voor de subsidie in aanmerking te komen minimaal drie jaar oud zijn.
Bron: amstelveen.blog.nl