Groene subsidie voor buurtnatuur- en buurtwater in Noord-Brabant

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het Cultuurfonds voert de regeling uit.
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt.
Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.
Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.
Meer informatie over de regeling vindt u hier