Berichten

De twee markante straten in de binnenstad van Gouda, De Turfmarkt en Blauwstraat, hebben een prachtige opknapbeurt gekregen. Afgelopen woensdag zijn op deze locaties nieuwe bomen geplant die gezichtsbepalend zijn.

De bovenkant van de kademuren is gerepareerd en de straten hersteld. De afwatering is verbeterd en er zijn twee extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Als laatste onderdeel zijn de nieuwe bomen geplant.

Bomen zijn kostbare elementen
Wethouder Ruwhof (Stedelijk Beheer) deed dit samen met Cyclus en enkele bewoners en kinderen uit de buurt. Wendy Ruwhof:  “Bomen zijn gezichtsbepalende en kostbare elementen, helemaal in onze historische binnenstad. Ik ben blij dat we ze hier, in overleg met de omwonenden, weer terug hebben kunnen brengen. Zo werken we samen aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad.”

Hoge waterstand
Door de hoge waterstand in de binnenstad wortelen bomen hier heel oppervlakkig. Dit heeft tot gevolg dat de wortels de straatstenen opdrukken en dat de straat er schots en scheef bijligt. Daarnaast zijn oppervlakkig gewortelde bomen niet veilig. Vooral als ze hoger worden, waaien ze sneller om bij harde wind. Daarom is er op het lage gedeelte van de Turfmarkt voor gekozen de nieuwe iepen in een verhoging te planten, waardoor ze dieper kunnen wortelen.

 

Wethouder Reina de Bruijn plantte gisteren op het schoolplein van basisschool St. Lambertus in Haren de eerste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kinderen van die school. Zodra de boom staat, planten de kinderen de rest van de ochtend verschillende bomen in Haren. Met als doel de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

In totaal komen er zestien vrijstaande bomen in de kern van Haren. In de lanen rondom de kern komen 47 essen. Het bomenplan is een deel van Groen dorp Haren. Dit project wil de kwaliteit van het landschap in en rond Haren verbeteren. De plannen hiervoor zijn samen met de inwoners gemaakt.

Burgerparticipatie
Inwoners van Haren hebben ook meegedacht over beplanting op hun eigen erf. Verspreid over 20 locaties komen 71 (fruit)bomen, 33 leilindes en meer dan 6000 stuks beukenhaag. Op zaterdag 3 maart om 10.00 wordt het plantmateriaal afgeleverd op het kerkplein van Haren. Iedere deelnemer moet het materiaal zelf planten. Ook de Lietingstraat in Haren is meegenomen in het project. Er komen dit jaar nog groene bermen.

Bron:
Kliknieuws

Corendon vliegvakanties heeft met haar CO2-compensatie programma al ruim 100.000 jonge bomen kunnen planten. Dit een jaar nadat het concept werd geïntroduceerd. Reden van het succes is onder meer de toegankelijkheid ervan: voor een bedrag van €2,50 per boom kunnen passagiers de uitstoot die gemoeid is met hun vlucht compenseren (retourvlucht Antalya – Amsterdam is met 2 bomen gecompenseerd).

Atilay Uslu – CEO Corendon: “Corendon is de enige touroperator in Nederland waar je de mogelijkheid hebt om tijdens het boekingsproces bomen te kopen voor de aanleg van bossen in Turkije. Onze ambities met Corendon Duurzaam zijn groot. 2012 zal in het teken staan van de 400 jarige handelsbetrekkingen Turkije-Nederland, voor ons een reden te streven naar 400.000 bomen dat jaar.”

Bodemerosie aanpakken
Om de CO2 compensatie voor passagiers tastbaar en concreet te maken, hanteert Corendon een uniek concept, waarbij het streeft naar de aanleg van een compleet bos in Turkije. In samenwerking met de Turkse stichting TEMA wil de organisatie hiermee de bodemerosie in de omgeving van Antalya en Pamukkale aanpakken. Bovendien zorgen de nieuw aangeplante bomen voor de opname van CO2 en ontstaat er een heel nieuw eco gebied. Passagiers kunnen voor €2,50 per stuk een boom kopen en ontvangen vervolgens een certificaat per e-mail.

Bron:
Tourpress

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Sijtwendepark in Leidschendam-Voorburg de laatste boom van het 1000bomenplan. Hij wordt hierbij geholpen door wethouder Peter van Ostaijen (openbare ruimte) en wethouder Marcel Houtzager (groen). Een tijdje geleden konden inwoners laten weten waar ze graag een boom wilden planten via de actie ‘Hier past een boom’.

Camiel speelt graag in het park, maar vindt het nog erg kaal. Daarom mailde hij de gemeente met het verzoek het park iets op te fleuren. In het Sijtwendepark komen totaal negen nieuwe bomen waarvan acht berken en één linde. Met het planten van de linde is het project 1000bomenplan officieel afgerond.

 

Klik hier voor meer informatie »

 

 

 

 

Bron:
InfoThuis

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van twee honderdjarige inwoonsters uit de gemeente Heeze-Leende heeft de gemeente onlangs twee bomen geplant. Op dinsdag werd een Paulownia tomentosa geplant voor mevrouw Casimir. De boom is genoemd naar de dochter van tsaar 1 Anna Paulownia Romanov (1795-1865).

Voor mevrouw Van Bree werd een Amelanchier laevis “Ballerina” geplant. De boom komt uit een `jonge’ tak, deze soort is in 1980 gekweekt in een proefstation voor boomkwekerijen in Boskoop. Beide bomen staan naast elkaar, in het plantsoen naast de tennisbaan in Heeze. 

Burgemeester Verhoeven was beide dagen op locatie om de eeuwelingen te begeleiden en een woordje tot hen te richten, in het bijzijn van enkele familieleden en belangstellenden.

 

Gebruikelijk
Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om een boom in het openbaar groen te planten voor honderdjarigen in de gemeente Heeze-Leende.

Bron:
Gemeente Heeze-Leende

 

Wethouder Peter van Ostaijen (openbare ruimte) en wethouder Marcel Houtzager (groen) van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben vorige week  een boom geplant in Leidschendam. Hiermee werd officieel een volgende stap gezet in de uitvoering van het ‘1000bomenplan’.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil een aantrekkelijke groene woonstad zijn, omdat meer groen in de stad bijdraagt aan een leefbare woonomgeving. Met name bomen hebben een gunstige invloed op het stadsklimaat en zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Actie ‘hier past een boom’
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil daarom 1000 extra bomen laten planten. De afgelopen tijd hebben 78 inwoners in totaal 34 locaties aangedragen via de actie ‘hier past een boom!’.

De gemeente heeft ook zelf plekken aangewezen waar extra bomen aangeplant worden. Alle bomen worden binnen enkele weken aangeplant.

 

Meer informatie:
Groenstructuurplan 2010 »

Bron:
Het krantje-online

Een groep vrijwilligers heeft zondagnamiddag in het Belgische Oostende vijfduizend bomen aangeplant die gefinancierd werden door het Lappersforest Oxygen Factory (LOF) Bosfonds. Dat fonds verzamelt geld afkomstig van private personen die zich verzetten tegen de kap van een deel van het Lappersfortbos in Brugge begin dit jaar en willen investeren in zuurstof.

De komende weken worden nog eens evenveel bomen aangeplant door schoolkinderen. “In 2011 volgt er zeker een nieuwe plantactie”, zegt Andy Vermaut van het LOF. “We hebben daarvoor al voldoende giften ingezameld.”

Bron:
Knack.be

 

De eerste nieuwe bomen van het Reinaldapark gaan op zijn allervroegst pas over twee jaar de grond in. Komende september wordt er wel al begonnen met de opbouw van het nieuwe park.

Dan zal een begin worden gemaakt met het flink ophogen van het zuidelijke deel van het park, langs de Schipholweg. Het park, dat is aangelegd op een oude vuilnisstort, moet worden voorzien van een dikke nieuwe deklaag nu het oude afval weer aan de oppervlakte is gekomen. Daarvoor moet de gehele beplanting worden vervangen. De aanleg zal in fases gebeuren. In december ging al een flink deel van de bomen tegen de vlakte. Op dat moment werd er nog vanuit gegaan dat in maart met de ophoging aan de zuidkant kon worden begonnen.

Bron:
Ijmuider Courant 
 

Op het terrein van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar planten de burgemeesters van Den Haag en Wassenaar vrijdagmiddag bomen. Dit in het kader van de viering van Earth Day.

De bomen staan symbool voor de samenwerking tussen de Verenigde Staten en de gemeenten Den Haag en Wassenaar.

Lees het volledige bericht op Radio TV West »

Bron:
Radio TV West

De gemeente Haarlemmermeer is vanaf 12 februari een bijzonder bos rijker. Een bos om in te wandelen, de hond uit te laten, te genieten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te herdenken.

Wethouder Michel Bezuijen, tevens bestuurslid van het recreatieschap Spaarnwoude, opende het Herdenkingsbos in het recreatiegebied de Groene Weelde in Vijfhuizen. Op deze bijzondere plaats kan iedereen in Nederland een boom planten of adopteren voor een overleden dierbare en daarbij as uitstrooien.

Mooi bos met veel soorten
Het Herdenkingsbos is een particulier initiatief van Jacques Ninaber en Remco van Zeggelaar en is met medewerking van Staatsbosbeheer, het recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente tot stand gekomen.

Wethouder Michel Bezuijen: “Het is goed hier een mooi locatie voor te hebben gevonden. Het past ook binnen de huidige recreatieve bestemming van het gebied en er is toestemming van Staatsbosbeheer voor de aanleg van dit Herdenkingsbos. We slaan bovendien twee vliegen in een klap: onze inwoners krijgen een mooi bos met vele soorten bomen zonder subsidie van de overheid, en mensen hebben een plek om hun dierbaren te herdenken. Gewoon als onderdeel van een openbaar bos. Ik denk dat daar grote behoefte aan is. Mensen gaan anders om met de dood en willen het zelf kunnen regelen. Velen hebben ook behoefte aan een plek om naar toe te kunnen gaan. Het realiseren van dit idee met enthousiaste initiatiefnemers past bij het karakter van Haarlemmermeer. Het geeft aan dat het recreatieschap en de gemeente open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven.”

2.500 bomen worden geplant
De komende jaren kunnen er maximaal 2.500 bomen worden geplant. Jaarlijks worden hiervoor plantvakken gemaakt. Iedere te planten of te adopteren boom wordt voor een periode van 10 jaar door  Herdenkingbos bv beheerd. Uiteindelijk wordt het een duurzaam bos. Ook na 10 jaar blijven de bomen er staan.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Haarlemmermeer