Eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’ geplant

Wet­hou­der Rei­na de Bruijn plant­te gis­te­ren op het school­plein van basis­school St. Lam­ber­tus in Haren de eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kin­de­ren van die school. Zodra de boom staat, plan­ten de kin­de­ren de rest van de och­tend ver­schil­len­de bomen in Haren. Met als doel de kwa­li­teit van de omge­ving te ver­be­te­ren.

In totaal komen er zes­tien vrij­staan­de bomen in de kern van Haren. In de lanen rond­om de kern komen 47 essen. Het bomen­plan is een deel van Groen dorp Haren. Dit pro­ject wil de kwa­li­teit van het land­schap in en rond Haren ver­be­te­ren. De plan­nen hier­voor zijn samen met de inwo­ners gemaakt.

Bur­ger­par­ti­ci­pa­tie
Inwo­ners van Haren heb­ben ook mee­ge­dacht over beplan­ting op hun eigen erf. Ver­spreid over 20 loca­ties komen 71 (fruit)bomen, 33 lei­lin­des en meer dan 6000 stuks beu­ken­haag. Op zater­dag 3 maart om 10.00 wordt het plant­ma­te­ri­aal afge­le­verd op het kerk­plein van Haren. Iede­re deel­ne­mer moet het mate­ri­aal zelf plan­ten. Ook de Lie­tingstraat in Haren is mee­ge­no­men in het pro­ject. Er komen dit jaar nog groe­ne ber­men.

Bron:
Kliknieuws