Laat­ste boom 1000bomenplan geplant in Leid­schen­dam-Voor­burg

Sijt­wen­de­park in Leid­schen­dam-Voor­burg de laat­ste boom van het 1000bomenplan. Hij wordt hier­bij gehol­pen door wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen). Een tijd­je gele­den kon­den inwo­ners laten weten waar ze graag een boom wil­den plan­ten via de actie ‘Hier past een boom’.

Camiel speelt graag in het park, maar vindt het nog erg kaal. Daar­om mail­de hij de gemeen­te met het ver­zoek het park iets op te fleu­ren. In het Sijt­wen­de­park komen totaal negen nieu­we bomen waar­van acht ber­ken en één lin­de. Met het plan­ten van de lin­de is het pro­ject 1000bomenplan offi­ci­eel afge­rond.

 

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

 

 

 

 

Bron:
Info­T­huis