Eerste boom in herdenkingsbos Haarlemmermeer geplant

De gemeente Haarlemmermeer is vanaf 12 februari een bijzonder bos rijker. Een bos om in te wandelen, de hond uit te laten, te genieten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te herdenken.

Wethouder Michel Bezuijen, tevens bestuurslid van het recreatieschap Spaarnwoude, opende het Herdenkingsbos in het recreatiegebied de Groene Weelde in Vijfhuizen. Op deze bijzondere plaats kan iedereen in Nederland een boom planten of adopteren voor een overleden dierbare en daarbij as uitstrooien.

Mooi bos met veel soorten
Het Herdenkingsbos is een particulier initiatief van Jacques Ninaber en Remco van Zeggelaar en is met medewerking van Staatsbosbeheer, het recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente tot stand gekomen.

Wethouder Michel Bezuijen: “Het is goed hier een mooi locatie voor te hebben gevonden. Het past ook binnen de huidige recreatieve bestemming van het gebied en er is toestemming van Staatsbosbeheer voor de aanleg van dit Herdenkingsbos. We slaan bovendien twee vliegen in een klap: onze inwoners krijgen een mooi bos met vele soorten bomen zonder subsidie van de overheid, en mensen hebben een plek om hun dierbaren te herdenken. Gewoon als onderdeel van een openbaar bos. Ik denk dat daar grote behoefte aan is. Mensen gaan anders om met de dood en willen het zelf kunnen regelen. Velen hebben ook behoefte aan een plek om naar toe te kunnen gaan. Het realiseren van dit idee met enthousiaste initiatiefnemers past bij het karakter van Haarlemmermeer. Het geeft aan dat het recreatieschap en de gemeente open staan voor nieuwe ideeën en initiatieven.”

2.500 bomen worden geplant
De komende jaren kunnen er maximaal 2.500 bomen worden geplant. Jaarlijks worden hiervoor plantvakken gemaakt. Iedere te planten of te adopteren boom wordt voor een periode van 10 jaar door  Herdenkingbos bv beheerd. Uiteindelijk wordt het een duurzaam bos. Ook na 10 jaar blijven de bomen er staan.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Gemeente Haarlemmermeer