Bomen geplant voor twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters

Ter gele­gen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters uit de gemeen­te Hee­ze-Leen­de heeft de gemeen­te onlangs twee bomen geplant. Op dins­dag werd een Pau­low­nia tomen­to­sa geplant voor mevrouw Casi­mir. De boom is genoemd naar de doch­ter van tsaar 1 Anna Pau­low­nia Roma­nov (1795–1865).

Voor mevrouw Van Bree werd een Ame­lan­chier lae­vis “Bal­le­ri­na” geplant. De boom komt uit een ‘jon­ge’ tak, deze soort is in 1980 gekweekt in een proef­sta­ti­on voor boom­kwe­ke­rij­en in Bos­koop. Bei­de bomen staan naast elkaar, in het plant­soen naast de ten­nis­baan in Hee­ze. 

Bur­ge­mees­ter Ver­hoe­ven was bei­de dagen op loca­tie om de eeu­we­lin­gen te bege­lei­den en een woord­je tot hen te rich­ten, in het bij­zijn van enke­le fami­lie­le­den en belang­stel­len­den.

 

Gebrui­ke­lijk
Sinds enke­le jaren is het gebrui­ke­lijk om een boom in het open­baar groen te plan­ten voor hon­derd­ja­ri­gen in de gemeen­te Hee­ze-Leen­de.

Bron:
Gemeen­te Hee­ze-Leen­de