Eer­ste nieu­we bomen Rei­nald­a­park in Haar­lem pas over twee jaar geplant

De eer­ste nieu­we bomen van het Rei­nald­a­park gaan op zijn aller­vroegst pas over twee jaar de grond in. Komen­de sep­tem­ber wordt er wel al begon­nen met de opbouw van het nieu­we park.

Dan zal een begin wor­den gemaakt met het flink opho­gen van het zui­de­lij­ke deel van het park, langs de Schip­hol­weg. Het park, dat is aan­ge­legd op een oude vuil­nis­stort, moet wor­den voor­zien van een dik­ke nieu­we dek­laag nu het oude afval weer aan de opper­vlak­te is geko­men. Daar­voor moet de gehe­le beplan­ting wor­den ver­van­gen. De aan­leg zal in fases gebeu­ren. In decem­ber ging al een flink deel van de bomen tegen de vlak­te. Op dat moment werd er nog van­uit gegaan dat in maart met de opho­ging aan de zuid­kant kon wor­den begon­nen.

Bron:
Ijmui­der Cou­rant