Dui­zend bomen van het jaar geplant in Essen

De Duit­se minis­ters van Mili­eu Eck­hard Uhlen­berg en minis­ter van Ver­voer Lutz Lienenkämper heb­ben afge­lo­pen week de eer­ste van onge­veer 1.000 Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des geplant langs  de snel­weg A42 bij Essen. De kos­ten van de bomen en aan­plant bedra­gen zo’n €480.000.De Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des is in Neder­land uit­ge­roe­pen tot Boom van het jaar 2010. Over een leng­te […]

800 bomen geplant tij­dens ‘Bomen voor het leven-dag’

Op zon­dag 29 novem­ber vond in het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos in Dron­ten de negen­de “Bomen voor het leven-dag” plaats. Op deze dag heb­ben ruim 2.800 nabe­staan­den in het her­den­kings­bos zo’n 800 bomen geplant ter nage­dach­te­nis aan over­le­den kankerpatiënten die hen dier­baar zijn. Het her­den­kings­bos voor­ziet nog steeds in een gro­te behoef­te; dit jaar wordt de 16.000ste […]

Den Haag heeft de eer­ste 1.000 bomen geplant

De gemeen­te Den Haag is in janu­a­ri 2009 begon­nen met het Aan­vals­plan Bomen. Tot dus­ver­re zijn er 1.087 bomen geplant en zijn er 1.408 boom­plant­ga­ten gemaakt. Om dit te vie­ren plant wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh op woens­dag 6 mei de 1.088e boom. Voor dit plant­sei­zoen is dit de laat­ste boom die geplant wordt. Nog 3.400 bomen […]

100.000 bomen geplant in Leid­sche Rijn Park

De gemeen­te Utrecht heeft dit voor­jaar onge­veer 100.000 klei­ne en gro­te bomen geplant in het nieu­we, twin­tig hec­ta­re gro­te plant­soen De Bin­nen­hof West. De gro­te plantope­ra­tie op deze loca­tie in het deel van het Leid­sche Rijn Park is daar­mee afge­rond. De Bin­nen­hof in het Leid­sche Rijn Park is een ont­werp van West8, Adri­aan Geu­ze. Het […]

Met Haags aan­vals­plan wor­den 4.400 bomen geplant

Als start van het Aan­vals­plan Bomen zijn op maan­dag 2 maart drie bomen geplant op het Fre­de­rik Hen­drik­plein. Rabin Bal­dew­singh, wet­hou­der leef­baar­heid: “Bomen zijn onmis­baar om pret­tig en gezond in de stad te wonen. Het is daar­om fan­tas­tisch dat we nu begin­nen met het plan­ten van 4.400 bomen in de stad.” Bal­dew­singh plant deze bomen […]