Maak kennis met de tuinen van Eetbaar Park

Verscholen in Den Haag vind je drie zinnenprikkelende tuinen van Stichting Eetbaar Park. In deze ‘proeftuinen’ bij Madestein, het Zuiderpark en op Nut & Genoegen wordt gewerkt aan een gezonde, groene stad. ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen’, is de leidraad. Concreet betekent dit een plek om te tuinieren, maar ook om […]

Alle Kinderboerderijen Duurzaam!

Iedereen weet nog wel hoe het was om vroeger als kind naar de kinderboerderij te gaan. Lammetjes die je kon aaien, kippen die rondscharrelden en de geur van vers stro. De kinderboerderijen –hoe wij ze kennen- bestaan in Nederland sinds de jaren vijftig. In de naoorlogse jaren, waarin Nederland steeds meer verstedelijkte, schoten de kinderboerderijen […]

JD Brabant: ‘Durbanisatie’ noodzakelijk in veranderende wereld

Op woensdag 4 juni stond de activiteit over ‘durbanisatie’ (duurzaamheid + urbanisatie) van de commissie Breda van de Brabantse Jonge Democraten (de jongerenafdeling van dD66) in samenwerking met de landelijke werkgroep MELV (Milieu, Energie, Landbouw en Voedsel), op het programma. Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen, wat er in de komende jaren voor zal zorgen dat […]

Rotterzwam winnaar van de 3e Rabo Stadslandbouw Award

Rotterzwam is de winnaar van de 3e Rabo Stadslandbouw Award. De jury roemde het ondernemerschap wat geënt is op multiple cashflows en de circulaire economie gedachte, met korte en gesloten ketens. De award werd uitgereikt tijdens de 3e landelijke Dag van de Stadslandbouw op 15 mei in Utrecht. Nordic Cuisine is duurzaam business model voor […]

Volkstuinen in Utrecht: duurzaam en gezond

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – […]

Kinderen onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is

Alle kinderboerderijen duurzaam maken. Dat is de inzet van een landelijke campagne, die deze laagdrempelige plek in gemeenten wil gebruiken om duurzaamheid bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Ruim 1500 schoolkinderen gaan daarvoor op een kleine honderd locaties in het land onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is. Met kritische blik checken […]

Duurzaam onkruidbeheer in Elburg

De gemeente Elburg heeft onlangs het certificaat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Dit certificaat vormt voor de gemeente een nieuwe stap in het zo milieuvriendelijk als mogelijk bestrijden van onkruid op verhardingen. In Elburg bestrijdt de firma Donker uit Dronten het onkruid met behulp van een gemotoriseerd voertuig op […]

Boek 'De Bomenplanner. Bouwen aan duurzaam groen' is uit

De Bomenstichting heeft in samenwerking met De Groene Stad, concept van Plant Publicity Holland, en Bouwend Nederland het boek De Bomenplanner uitgebracht. De Bomenplanner laat zien welke meerwaarde bestaande bomen hebben voor een bouwplan en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe bomen in de planning mee te nemen. De Bomenplanner is een beeldenboek dat laat […]

Naar een aantrekkelijk en duurzaam Nederland

Jacqueline Cramer, minister van Ruimte en Milieu, wil veel woningen bouwen en zorgen voor meer bedrijfsterreinen die toegankelijk moeten zijn. En dat alles met behoud van landschap en groen. Iedereen heeft het over de verrommeling van Nederland. Opzichtige bedrijfspanden belemmeren het uitzicht, woonwijken lijken lukraak in het weiland neergezet, wegen en hoogspanningsmasten doorsnijden het landschap. […]

Duurzaam moet je doen

Duurzame ontwikkeling staat centraal in het coalitieakkoord, aldus Balkenende. ‘Dit kabinet heeft de ambitie om werkelijk het verschil te maken’. Balkenende: ‘We willen duidelijk maken dat er maar één weg is: de duurzame weg.’ In deze toespraak geeft de minister-president zijn oordeel over ‘groene daken’.