Berichten

Verscholen in Den Haag vind je drie zinnenprikkelende tuinen van Stichting Eetbaar Park. In deze ‘proeftuinen’ bij Madestein, het Zuiderpark en op Nut & Genoegen wordt gewerkt aan een gezonde, groene stad. ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen’, is de leidraad. Concreet betekent dit een plek om te tuinieren, maar ook om te leren duurzaam om te gaan met voeding, energie, grondstoffen en afval.
Op zondag 4 september a.s. houdt Eetbaar Park een introductiedag. Op deze dag kun je kennis komen maken met de cursussen en workshops die komend najaar zullen plaatsvinden. Zo geeft gastdocent Taco Blom een inleiding over zijn cursus ‘Voedselbosrand ook voor kleinere tuinen’. Een 4-daagse cursus waarin je leert hoe je een eigen succesvolle bostuin kunt ontwerpen.
Ook kan men kennismaken met de workshop ‘Oogstverwerking’. In deze workshop leer je het beste moment om te oogsten en hoe je de enorme opbrengst van je tuin kunt bewaren; fermenteren, inmaken en pekelen voor dummies. Favoriet onder de bezoekers is de workshop ‘EHBO kruiden’. Gastdocent Suzanne Luppens vertelt over deze workshop en legt uit hoe je met kruiden een eigen natuurlijke EHBO-kit kan maken. En mocht je een plan zoeken om milieuvriendelijk je keukenafval te verwerken, docent en tuincoördinator Menno Swaak vertelt je over zijn workshop ‘wormencompostbak’; alles wat je altijd hebt willen weten over wormen en compost.
Het volledige programma is hier te lezen

Iedereen weet nog wel hoe het was om vroeger als kind naar de kinderboerderij te gaan. Lammetjes die je kon aaien, kippen die rondscharrelden en de geur van vers stro. De kinderboerderijen –hoe wij ze kennen- bestaan in Nederland sinds de jaren vijftig. In de naoorlogse jaren, waarin Nederland steeds meer verstedelijkte, schoten de kinderboerderijen als paddenstoelen uit de grond. Het doel: kinderen (maar natuurlijk ook volwassenen) kennis bij te brengen over de natuur en te leren waar ons eten vandaan komt. Vandaag de dag, 65 jaar later, hebben kinderboerderijen nog steeds diezelfde educatieve functie. Maar, als het aan de samenwerkende organisaties van ‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’ ligt, komt daar nog een functie bij, namelijk de kinderboerderij als etalage voor duurzaamheidsinitiatieven.
Alle Kinderboerderijen Duurzaam!
‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’ (AKD) is een project van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, IVN, Kinderboerderijen Courant, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Urgenda. Met het project willen de samenwerkende organisaties inspelen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen; bezuinigingen, groeiend besef van de waarde van burgerinitiatieven en -participatie, herziening van de betekenis van natuur en milieu educatie in relatie tot bestuurlijke doelstellingen op het gebied van onderwijs, groen in de leefomgeving, sociale cohesie en gezondheid.
Voorbeeldfunctie
Voorbeelden die op een duurzame kinderboerderij in ‘de etalage’ staan, zijn bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen of groene daken, het opvangen en hergebruiken van regenwater, het inzamelen en scheiden van afval uit de buurt (bijvoorbeeld oud frituurvet, oud papier en gebruikte kleding). Daarnaast wordt kinderen op speelse wijze kennis bijgebracht over de functies van bomen, planten en dieren in de stad. Op de website van AKD vind je een overzicht van alle kinderboerderijen die op dit moment al actief bezig zijn met duurzaamheid.
 
Klik hier voor meer informatie over Alle Kinderboerderijen Duurzaam!
Klik hier voor een overzicht van duurzame kinderboerderijen

Op woensdag 4 juni stond de activiteit over ‘durbanisatie’ (duurzaamheid + urbanisatie) van de commissie Breda van de Brabantse Jonge Democraten (de jongerenafdeling van dD66) in samenwerking met de landelijke werkgroep MELV (Milieu, Energie, Landbouw en Voedsel), op het programma. Verstedelijking is een wereldwijd fenomeen, wat er in de komende jaren voor zal zorgen dat uiteindelijk 70% van de wereldbevolking in een stad gaat wonen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat die verstedelijking duurzaam verloopt? Kan groen in de stad daar aan bijdragen?
Als directeur van de brancheorganisatie voor hoveniers VHG weet Egbert Roozen hier veel van. Hij presenteerde de verschillende positieve effecten die groen in de stad kan hebben. Hij vertelde dat wetenschappelijk is aangetoond dat groen in de leefomgevig onder andere positieve effecten heeft op de gezondheid van mensen, hun welzijn, en de waarde van hun huis.
Vervolgens werd de vraag gesteld: ‘Wat moet er worden gedaan om groen te stimuleren?’ De heer Roozen kwam met enkele voorbeelden uit de praktijk van gemeenten die op verschillende manieren meer groen in het straatbeeld hebben gebracht. Zo zijn er gemeenten die kiezen voor initiatieven als gezamenlijke tuinen, terwijl andere gemeenten kijken naar mogelijkheden om grond te verkopen (dunne stroken langs de weg die als reserve dienden) waar de koper verplicht groen op moet zetten.
Na dit inspirerende verhaal en een korte pauze ging de commissie onder leiding van portefeuillehouder MELV Arend Meijer in discussie over het onderwerp. Zij waren het er al snel over eens dat groen belangrijk is, omdat het zulke uiteenlopende en grote voordelen biedt.
De  vraag bleef echter bestaan of de gemeente initiatieven moet nemen, of dat zij juist uit moet gaan van burgerinitiatieven . Hoewel het laatste veel voordelen biedt, brengt het met zich mee dat de kans aanwezig is dat er geen of gebrekkige initiatieven komen. Of, dat na realisatie het onderhoud achterwege blijft. Concluderend werd gesteld dat  gemeenten het initatief zouden moeten blijven nemen tot groenvoorziening in de stad, waarbij zij uiteraard moeten blijven luisteren naar de wensen van de inwoners.
Op deze avond zijn de aanwezige JDers tot nieuwe inzichten gekomen op het gebied van duurzaamheid. Met iets op het oog simpels als een boom voor de deur, kan veel worden bereikt op het gebied van een duurzame inrichting van de stad. Het is belangrijk om nú in te zetten op deze durbanisatie, voordat er geen plek meer is

Rotterzwam is de winnaar van de 3e Rabo Stadslandbouw Award. De jury roemde het ondernemerschap wat geënt is op multiple cashflows en de circulaire economie gedachte, met korte en gesloten ketens. De award werd uitgereikt tijdens de 3e landelijke Dag van de Stadslandbouw op 15 mei in Utrecht.
Nordic Cuisine is duurzaam business model voor ondernemer, stad en regio
Tijdens het congres inspireerde Claus Meyer het internationale publiek met zijn verhaal over Nordic food. Deze nieuwe manier van kijken naar lokale voedselvoorziening en de manier van koken, is in Denemarken niet alleen een effectief middel gebleken om obesitas tegen te gaan, maar geeft bovendien een krachtige impuls voor een nieuwe, circulaire economie. Het wereldwijde succes van zijn restaurant Noma toont aan dat stadslandbouw, naast een maatschappelijk en duurzaam effect, ook voorziet in de behoeften van mensen met bijbehorend verdienmodel. Het toevoegen van waarde aan het product is hierbij essentieel. De boodschap die Meyer het enthousiaste publiek meegaf, was dat elke persoon de wereld kan verbeteren.
Staatssecretaris pleit voor meer verbinding tussen stadslandbouw en reguliere landbouw
Staatssecretaris Dijksma gaf aan dat stadslandbouw ook in internationaal perspectief moet worden gezien. “Wat technologie betreft is Nederland op vele gebieden koploper, maar dat zijn we niet altijd als het gaat om het omzetten van kennis naar een verdienmodel. Stadslandbouw biedt daarvoor kansen”, aldus de staatssecretaris. Zij benadrukte dat de tijd rijp is om de verbinding tussen stadslandbouw en reguliere landbouw te versterken. In het bijzijn van de staatssecretaris en gastheer Kees Geldof van de gemeente Utrecht, ondertekende Isabelle Diks (wethouder Leeuwarden) als 24e gemeente de ‘Agenda Stadslandbouw’. Doel van de Agenda is om stadslandbouw op de kaart te zetten en te stimuleren.
Rotterzwam: van afval reductie naar voedsel productie
De Rabo Stadslandbouw Award ging dit jaar naar Rotterzwam. Naast de eer ontving deze Rotterdamse oesterzwammen kwekerij van de Rabobank Utrecht een cheque t.w.v. € 2.500,-. Projecten ‘De Nieuwe Ronde’ uit Wageningen en ‘De Stadsakker’ uit Groningen kregen veel erkenning voor hun belangrijke bijdrage aan stadslandbouw in Nederland.
Dag van de Stadslandbouw 2015 in de regio Brabant
In totaal bezochten bijna 350 mensen de 3e editie van de Dag van de Stadslandbouw. In 2015 zal het congres plaatsvinden in de regio Brabant.
 
 
bron: Dag van de Stadslandbouw

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen. Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, Duurzaam en Gezond 2012 – 2014 blijkt het belang van de volkstuinen voor de stad.

Naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding is tuinieren ook nog eens gezond. Het leidt tot minder stress en meer bewegen. Daarnaast zijn de tuinenparken met hun verschillende verenigingsgebouwen een leuke ontmoetingsplek voor de wijk en de buurt.

Collegeprogramma Groen, Open en Sociaal
Uit de notitie blijkt dat de volkstuinverenigingen op verschillende wijzen bijdragen aan de doelstellingen uit het het collegeprogramma Groen, Open en Sociaal. Aan een sociale en actieve stad met inzet van vrijwilligers en activiteiten voor de buurt en de wijk. Aan een duurzame stad door gemeenschappelijk tuinenparken te beheren en onderhouden en zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en groene leefomgeving. Aan een gezonde stad, omdat tuinieren aantoonbaar leidt tot een betere gezondheid en het zelf verbouwen van voedsel bijdraagt aan een groter bewustzijn en belangstelling voor voedsel.

Grotere belangstelling voor volkstuinen
Rinda den Besten, wethouder Sport: “Er is een grotere belangstelling van onder meer jonge gezinnen voor een volkstuin met als beweegredenen dat ze hun kinderen iets van de natuur willen meegeven en meer buiten kunnen zijn. Ook het verhoogde bewustzijn over de kwaliteit van ons voedsel speelt een rol. En het plezier dat men beleeft om dat zelf te telen. In ons gezondheidsbeleid willen we daar op inspelen met de ontwikkeling van een lokale voedselstrategie. Voedsel verbouwen in en om de stad draagt bij aan de aandacht voor gezonde voeding, participatie in de samenleving en reductie van stress. De volkstuinen – duurzaam en gezond – spelen daarbij een belangrijke rol: nu en in de toekomst.”

Toekomst
Een belangrijke randvoorwaarde om aan de huidige vraag naar volkstuinen te kunnen voldoen, is dat de huidige tuinenparken kunnen blijven bestaan. De gemeente probeert daarom zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige locaties voor volkstuinen. Daarnaast zal de gemeente mogelijke locaties voor nieuwe volkstuinen onderzoeken.

Internationaal congres
In 2014 is de landelijke organisatie van hobbytuinders AVVN samen met de gemeente Utrecht gastheer voor het 37-ste Internationale Congres van de Internationale Federatie van Volkstuinen. De federatie bestaat uit 14 nationale organisaties van volkstuinhouders, die gezamenlijk meer dan drie miljoen huishoudens vertegenwoordigt.

Bron:
Gemeente Utrecht

 

 

 

 

Alle kinderboerderijen duurzaam maken. Dat is de inzet van een landelijke campagne, die deze laagdrempelige plek in gemeenten wil gebruiken om duurzaamheid bij een grote groep mensen onder de aandacht te brengen. Ruim 1500 schoolkinderen gaan daarvoor op een kleine honderd locaties in het land onderzoeken hoe duurzaam hun kinderboerderij is.

Met kritische blik checken ze de boerderij onder meer op afvalscheiding, duurzaam bouwen, energie besparen en duurzaam opwekken, hergebruik van regenwater, moestuinen en biologische voeding. Op elf november, de Dag van de Duurzaamheid, presenteren de kinderen de resultaten aan de wethouders.

30 miljoen bezoeken
De circa 500 kinderboerderijen in Nederland ontvangen gezamenlijk jaarlijks 30 miljoen bezoeken van kinderen, maar ook van hun ouders, opa’s en oma’s en leerkrachten.

Steeds meer kinderboerderijen zijn op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Kinderboerderijen worden ook vaker duurzaam gebouwd of verbouwd tot een groene duurzame plek in de stad. Om deze ontwikkeling te versnellen, gaan schoolkinderen nu in het hele land met de duurzaamheidsscan aan de slag voor de campagne Alle kinderboerderijen duurzaam!

Op de Dag van de Duurzaamheid houden de deelnemende kinderboerderijen uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheid.

Initiatiefnemers
De campagne Alle kinderboerderijen duurzaam! is een initiatief van de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) en wordt ondersteund door een groot aantal partijen in het land, waaronder IVN en Urgenda en de brancheorganisaties SKBN en Stadswerk VMK.

Welke kinderboerderijen meedoen, is hier te vinden »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

De gemeente Elburg heeft onlangs het certificaat DOB niveau brons behaald. DOB staat voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Dit certificaat vormt voor de gemeente een nieuwe stap in het zo milieuvriendelijk als mogelijk bestrijden van onkruid op verhardingen.

In Elburg bestrijdt de firma Donker uit Dronten het onkruid met behulp van een gemotoriseerd voertuig op vier wielen, een quad. Deze is uitgevoerd met een detector die aangeeft waar er gespoten moet worden. Ook volgt automatisch de concentratie en hoeveelheid van het chemische middel. Hierdoor wordt niet meer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor een effectieve bestrijding.

Wethouder is enthousiast
Wethouder Henk Wessel (AB), zelf afkomstig uit de groensector is enthousiast over de ontwikkeling: “Nu zie je maar weer dat je chemische bestrijding van onkruid op een bijzonder doeltreffende manier kunt toepassen. Ik denk dat dit winst is voor het milieu en voor de portemonnee. Zo besparen we geld en spuiten we zeer doelgericht, alleen op die plaatsen waar het echt moet.”

 

Weer en bestrijding
Het weer is een belangrijke factor bij de bestrijding. Met de meerdaagse voorspelling in de hand worden keuzes gemaakt. Wel of niet rijden hangt onder andere af van de hoeveelheid neerslag. Als de voorspelling aangeeft dat er binnen 15 uur na het spuiten neerslag komt, gaan de quads niet op pad. Henk Wessel legt dit uit: “Die periode heeft het onkruid namelijk nodig om de chemicaliën goed op te nemen. Zou er toch gespoten worden en er valt neerslag binnen de 15 uur, dan spoelt het grootste deel van de chemicaliën weg. En dat is zonde van de tijd, geld en de moeite.”

DOB-methode
De in 2007 wettelijk verplichteDOB-methode (Duurzaam Onkruidbeheer op Verhardingen), ontwikkeld door Plant Research International, vormt de basis voor de criteria voor een duurzame toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen. De criteria zijn gericht op het verminderen van de emissie van onkruidbestrijdingsmiddel naar het oppervlaktewater.

Groenste dorp/kleine stad van Nederland
Elburg won in 2010 in de categorie Dorpen/Kleine steden goud in de groencompetitie van Entente Florale. Op 16 september aanstaande wordt bekendgemaakt welke prijs Elburg in de Europese competitie heeft behaald.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De Bomenstichting heeft in samenwerking met De Groene Stad, concept van Plant Publicity Holland, en Bouwend Nederland het boek De Bomenplanner uitgebracht. De Bomenplanner laat zien welke meerwaarde bestaande bomen hebben voor een bouwplan en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe bomen in de planning mee te nemen.

De Bomenplanner is een beeldenboek dat laat zien hoe synergie ontstaat tussen bebouwing en groen. 

Goede samenhang
Een goede samenhang tussen groen en rood (steen) vergt een zorgvuldige planning. Het groen  bepaalt in belangrijke mate of het aangenaam vertoeven is in stad of dorp. Grote bomen in de stad of het dorp zijn daarbij vanzelfsprekend, maar ze komen er niet vanzelf.  Dus moet er van te voren goed bekeken worden hoeveel ruimte een bepaalde boom nodig heeft. Zeker ondergronds.


Bomen plannen
Pas aanwezige bomen zoveel mogelijk in het bouwplan in. Dan is het gebouw bij oplevering direct aangekleed en duurt het niet jaren alvorens de omgeving een volwassen groene indruk geeft. Bouwrijp maken hoeft niet langer synoniem te zijn aan verwoestijning.  

Goede kwaliteit bomen
Plant bomen met een toekomst. Zorg voor bomen van goede kwaliteit, die op de kwekerij zorgvuldig zijn voorbereid. En geef de bomen een plek waar ze jaren kunnen groeien. Bouw in een oase, niet in een woestijn.

De Bomenplanner laat bomen vanaf het begin meelopen in de ontwikkeling van het ontwerp. In iedere volgende fase van het  bouwplan wordt ook het groenplan nader ingevuld. Bomen plannen in het bouwproces is bouwen aan duurzaam groen.

Dag van de Openbare Ruimte
Op 14 oktober zal dhr. D. van den Heuvel, voorzitter van Jong Bouwend Nederland, op de Dag van de Openbare Ruimte te Houten het boekje in ontvangst nemen.

Bestellen
Op de site van pph.nl kunt u het boekje bestellen.

 

Jacqueline Cramer, minister van Ruimte en Milieu, wil veel woningen bouwen en zorgen voor meer bedrijfsterreinen die toegankelijk moeten zijn. En dat alles met behoud van landschap en groen. Iedereen heeft het over de verrommeling van Nederland. Opzichtige bedrijfspanden belemmeren het uitzicht, woonwijken lijken lukraak in het weiland neergezet, wegen en hoogspanningsmasten doorsnijden het landschap. Ik zie dat ook: gebieden raken uit balans, verliezen hun identiteit en hun samenhang.

Duurzame ontwikkeling staat centraal in het coalitieakkoord, aldus Balkenende. ‘Dit kabinet heeft de ambitie om werkelijk het verschil te maken’. Balkenende: ‘We willen duidelijk maken dat er maar één weg is: de duurzame weg.’ In deze toespraak geeft de minister-president zijn oordeel over ‘groene daken’.