Naar een aantrekkelijk en duurzaam Nederland

Jacqueline Cramer, minister van Ruimte en Milieu, wil veel woningen bouwen en zorgen voor meer bedrijfsterreinen die toegankelijk moeten zijn. En dat alles met behoud van landschap en groen. Iedereen heeft het over de verrommeling van Nederland. Opzichtige bedrijfspanden belemmeren het uitzicht, woonwijken lijken lukraak in het weiland neergezet, wegen en hoogspanningsmasten doorsnijden het landschap. Ik zie dat ook: gebieden raken uit balans, verliezen hun identiteit en hun samenhang.