Duur­zaam moet je doen

Duur­za­me ont­wik­ke­ling staat cen­traal in het coa­li­tie­ak­koord, aldus Bal­ke­n­en­de. ‘Dit kabi­net heeft de ambi­tie om wer­ke­lijk het ver­schil te maken’. Bal­ke­n­en­de: ‘We wil­len dui­de­lijk maken dat er maar één weg is: de duur­za­me weg.’ In deze toe­spraak geeft de minis­ter-pre­si­dent zijn oor­deel over ‘groene daken’.