Alle Kinderboerderijen Duurzaam!

Iedereen weet nog wel hoe het was om vroeger als kind naar de kinderboerderij te gaan. Lammetjes die je kon aaien, kippen die rondscharrelden en de geur van vers stro. De kinderboerderijen –hoe wij ze kennen- bestaan in Nederland sinds de jaren vijftig. In de naoorlogse jaren, waarin Nederland steeds meer verstedelijkte, schoten de kinderboerderijen als paddenstoelen uit de grond. Het doel: kinderen (maar natuurlijk ook volwassenen) kennis bij te brengen over de natuur en te leren waar ons eten vandaan komt. Vandaag de dag, 65 jaar later, hebben kinderboerderijen nog steeds diezelfde educatieve functie. Maar, als het aan de samenwerkende organisaties van ‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’ ligt, komt daar nog een functie bij, namelijk de kinderboerderij als etalage voor duurzaamheidsinitiatieven.
Alle Kinderboerderijen Duurzaam!
‘Alle Kinderboerderijen Duurzaam!’ (AKD) is een project van de Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland, IVN, Kinderboerderijen Courant, Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Urgenda. Met het project willen de samenwerkende organisaties inspelen op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen; bezuinigingen, groeiend besef van de waarde van burgerinitiatieven en -participatie, herziening van de betekenis van natuur en milieu educatie in relatie tot bestuurlijke doelstellingen op het gebied van onderwijs, groen in de leefomgeving, sociale cohesie en gezondheid.
Voorbeeldfunctie
Voorbeelden die op een duurzame kinderboerderij in ‘de etalage’ staan, zijn bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen of groene daken, het opvangen en hergebruiken van regenwater, het inzamelen en scheiden van afval uit de buurt (bijvoorbeeld oud frituurvet, oud papier en gebruikte kleding). Daarnaast wordt kinderen op speelse wijze kennis bijgebracht over de functies van bomen, planten en dieren in de stad. Op de website van AKD vind je een overzicht van alle kinderboerderijen die op dit moment al actief bezig zijn met duurzaamheid.
 
Klik hier voor meer informatie over Alle Kinderboerderijen Duurzaam!
Klik hier voor een overzicht van duurzame kinderboerderijen