Symposium in teken van stedelijke vergroening

De Heimans en Thijsse Stichting organiseert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een symposium over ‘de groene stad van de toekomst’. Op 29 augustus in het Gemeentemuseum Den Haag wordt dieper ingegaan op de rol en toekomst van natuur in de stad.
Tegenwoordig wordt vergroening van steden steeds actueler. Klimaatverandering en toenemend verkeer vormen een groeiende uitdaging. De grote vraag is hoe we in de grote steden nog een aangenaam leefklimaat kunnen handhaven, en hoeveel ruimte we daar willen geven aan de natuur.
Dagvoorzitter: Natasja van den Berg
13.30
Frank Berendse – welkom
13.40
Marc van den Tweel -150 jaar na de geboorte van Thijsse
14.00
Hiltrud Pötz-De toekomst van de stad is groen
14.30
Remco Daalder-De ecologie van de stad als economische factor
15.30
Redmond O’Hanlon – Jac. P. Thijsse and Dutch nature in the city
16.00
Paneldiscussie met Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag), Barbara Rijpkema (stadsbioloog Utrecht) en Hiltrud Pötz (stadsontwerpster)
16.45
Uitreiking Heimans en Thijsse Prijs door Frank Berendse
17.00
Receptie