Meer geld voor de ‘buitentuin van Den Haag’

In totaal zestien gemeenten – waaronder Den Haag – maatschappelijke organisaties en marktpartijen investeren de komende vier jaar gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland in het groene gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer.
Om deze samenwerking kracht bij te zetten ondertekenen de deelnemers aan de zogenoemde Landschapstafel Duin Horst & Weide woensdag een samenwerkingsovereenkomst. Naast de gemeente Den Haag doen onder meer Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Staatsbosbeheer, Dunea en de ANWB mee aan het project.
Met de investeringen wordt onder meer de toegankelijkheid van het gebied vanuit de Koekamp in Den Haag verbeterd, wordt de beleving van het duingebied Meijendel Zuid versterkt, worden natuurgebieden verbeterd en worden wandel-, fiets en vaarroutes gerealiseerd. De samenwerkingspartners hopen zo onze regio nog aantrekkelijker te maken als woon-, leef- en werkgebied.
Bron: denhaagfm.nl, afbeelding: denhaag.nl