Speel­tuin brengt kin­de­ren in Trans­vaal in con­tact met natuur

In de Stads­boer­de­rij Woe­li­ge Stal in de wijk Trans­vaal is een Groe­ne Speel­tuin aan­ge­legd. Woens­dag werd deze geo­pend door stads­deel­di­rec­teur Marc Prins.
De Groe­ne Speel­tuin is een uit­brei­ding van de speel­toe­stel­len die er al ston­den. “We heb­ben een ont­dek­tuin waar we met kin­de­ren wil­len tui­nie­ren, een even­wichts­balk, een zand­bak en een hut van wil­gen­tak­ken die een speel­huis moet wor­den voor kin­de­ren,” ver­telt beheer­der Rode­rick Kujaw­ski (klei­ne foto).
De speel­plek moet kin­de­ren in con­tact bren­gen met de natuur, maar ook in bewe­ging krij­gen. “Een gemid­del­de bewo­ner hier sterft zes jaar eer­der dan iemand uit een ande­re wijk, dus meer bewe­gen is heel belang­rijk voor deze buurt,” ver­telt stads­deel­di­rec­teur Marc Prins.
Bron: denhaagfm.nl