Groene Route: wandelen door Den Haag Centrum

Den Haag mag gerust een ‘groene gemeente’ worden genoemd, maar dat geldt niet voor de hele stad. Grote delen van de binnenstad kunnen best nog wel wat groen gebruiken en steeds meer groepen bewoners spannen zich daarvoor in. Zo kennen we in Den Haag Buurtnatuur, een organisatie die natuur in de buurt op kleine en op grote schaal versterken. Dat doet men ‘door de aanleg van geveltuinen, groene daken, mussengoten, eetbaar groen, nestkasten, bijenroutes, groene gevels etc. De ene persoon heeft tijd, de ander kennis en de volgende ruimte voor groen. Door deze bij elkaar te brengen ontstaat op den duur een groene wijk. Buurtnatuur focust zich in eerste instantie op het Oude Centrum’.
De Groene Route is een van de initiatieven in het kader van Buurtnatuur. Het komt neer op een wandelroute langs ‘vrolijke voortuintjes, beplante boomspiegels en begroeide voorgevels’, vanaf de Houtzagerssingel/Buitenom.uitenom tot aan het Haagse Bos:
Houtzagerssingel/Buitenom – Om en Bij/Zuidwal – Hooftskade – Groenewegje/Zuidwal – Bierkade – Boomsluiterskade/Uilebomen – Zwarte weg/ Oranjebuitensingel, uitkomend bij het Haagse Bos. Men wandelt langs allerlei plekken waar, al dan niet spontaan, stedelijk groen zich laat zien. Boomspiegels – dat zijn de paar vierkante meters grond rondom een boom – kademuren waar wilde planten zich doorheen breken (steenbreek!) – op allerlei plekken vinden de deelnemers aan de Groene Route iets van hun gading. Waar mogelijk en nodig wordt geprobeerd in samenwerking met de gemeente voor de spontaan gegroeide varens en andere planten een duurzame plek te vinden, bijvoorbeeld in de Heemtuin.