Buitengroen inzetten als therapie voor patiënten

Buitengroen inzetten als therapie voor patiënten “Als mensen met al hun zintuigen in aanraking komen met natuur, dan doet dat wat met hun gezondheid. Een groene omgeving kan zelfs worden ingezet in de behandeling of therapie van patiënten, zodat ze beter kunnen omgaan met hun ziekte.” Prof. dr. Agnes van den Berg ziet kansen voor […]

De Groene Agenda

Onderzoek is één van de zaken waarin de Groene Stad investeert. De waarde van leefbare, gezonde en attractieve steden onderbouwen we door regelmatig bij te dragen aan wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. In het kader van het Programma De Groene Agenda werken kennisinstellingen, universiteiten en ondernemers samen aan groene innovaties. De uitkomsten zijn samengevat in een […]

De Groene Agenda: Planten voor een beter binnenklimaat

De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden […]

Waterschap Aa en Maas verstrekt groene subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die een woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen een buurt groener, mooier, prettiger én gezonder! Subsidie voor aanpassingen Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas roept iedereen op om […]

Leon Smet: Green City optillen naar Europees niveau

Leon Smet is secretaris bij branchevereniging Anthos, een van de organisaties die hun schouders hebben gezet onder The Green City. Wij spraken hem over de EU aanvraag voor European Green Cities, waar hij een initiator  van is. U heeft zich met Anthos verbonden aan The Green City. Kunt u kort uitleggen wat het doel is […]

Vouchers voor meer groen in de stad

Iedereen die een idee heeft voor meer groen in eigen omgeving of natuurontwikkeling kan meedoen aan de Groene Loper Vechtdal. Voor de beste plannen zijn er in totaal zo’n twintig vouchers à 500 euro te verdelen. De Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen […]

Nieuw project De Stadstuin zorgt voor groen hart in Ronse

Het stadsvernieuwingsproject ‘De Stadstuin’ is de komende jaren één van de belangrijkste ontwikkelingen in Ronse. Niet alleen krijgt Ronse een grote groene long binnen de stadsgrenzen, er wordt tegelijkertijd een hoogwaardig woonaanbod toegevoegd. Alleen al door de grootte en de ligging is het een bijzonder gebied: een heuvel van 11 ha groot, op enkele tientallen meter van […]

Noodzaak voor groen in de stad nog groter bij klimaatverandering

Klimaatverandering maakt het nog urgenter om voldoende groen in de stad te hebben. Daarvoor zijn wel andere bomen nodig en veel meer groene daken en groene gevels. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving zoekt naar die andere bomen en zet de kennis over de bomen en planten op een rij. Het groen in de stad gaat het […]

Subsidie voor groene daken in Den Haag en Amsterdam

Groen in grote steden hoeft niet beperkt te blijven tot tuinen, parken en plantsoenen, hoe welkom die ook zijn voor het gezond maken en houden van de stedelijke omgeving. Steeds meer steden in binnen- en buitenland ontdekken de mogelijkheden van groene daken, de aanleg van ‘groen’ op platte daken. Om een indruk te geven: in […]

Nieuwe woonwijk Leeuwesteyn in Utrecht wordt groen en duurzaam

Het Utrechts college heeft het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voorgelegd aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal. Er wordt gemikt op de bouw van energieneutrale woningen, elektrisch rijden wordt gestimuleerd waarbij de accu’s van de elektrische auto’s kunnen […]