Berichten

Wethouder Mirjam de Rijk van Milieu heeft afgelopen vrijdag het grootste groene dak in de Utrechtse binnenstad geopend. Het dak van de flat aan de Pastoor van Nuenenstraat in Wijk C heeft een oppervlakte van 460 vierkante meter en is bedekt met 35 sedum-matten van 500 kilo per stuk.

 Het groene dak is een initiatief van drie buurtbewoners die erin geslaagd zijn om binnen een jaar het groene dak te realiseren. Aanleiding was de aankondiging van woningbouwcorporatie Mitros vorig jaar herfst dat er groot onderhoud zou worden verricht aan de woningen.

Samenwerking
In samenwerking met de afdeling Natuur- en Milieucommunicatie van de gemeente Utrecht en ‘De Dakdokters’ uit Amsterdam dienden de bewoners een voorstel in bij Mitros. Dit voorstel is met 50 procent subsidie van de gemeente Utrecht uitgevoerd.

Voordelen groene daken
Het groene dak bestaat uit matten met sedum, kleine onderhoudsvrije vetplanten. Het groene dak zorgt voor betere warmte- en koude-isolatie, het filtert giftige stoffen en fijnstof uit de lucht en het bevordert de biodiversiteit in de stad. Ander belangrijk voordeel is, zo benadrukte wethouder Mirjam de Rijk, dat het realiseren van zo’n groen dak goed is voor de contacten binnen de wijk.

Meer informatie
20 procent minder CO2-uitstoot door groene daken » (recent onderzoek door de provincie Utrecht)

Bron:
DeStadUtrecht.nl

 

Er zijn ongeveer driehonderd projecten in het hele land genomineerd voor de Green Building Award 2012. Door uw stem uit te brengen op de website www.greenbuildingaward.nl kunt u mee bepalen wie het mooiste groene dak van Nederland heeft. De award bestaat uit drie verschillende prijzen: een prijs voor kleine (tot 250 m2), voor middelgrote (250 tot 1000 m2) en voor grote projecten (>1000 m2).

De jury staat onder voorzitterschap van Elco Brinkman die het als voorzitter van Bouwend Nederland belangrijk vindt dat de bouw in de komende jaren verder verduurzaamt en vergroent. Groen op daken en aan gevels draagt daaraan nadrukkelijk bij.

Congres ‘Help! Ik wil een groen gebouw’
De prijs wordt uitgereikt op donderdag 13 september. Op die dag organiseert het vakblad Dak & Gevel het eerste Dak & Gevel Groen-congres met als titel ‘Help! Ik wil een groen gebouw’. Het congres brengt de ontwikkelingen op het gebied van dak- en gevelgroen in beeld en vindt plaats in het Ebben Inspyrium in Cuijk.

Bron:
Gemeente Rotterdam

Het groene dak op het stadhuis van Amsterdam is klaar. Met 1700 m2 is het een van de grootste groene daken van de stad. Wethouder Ossel (Groen), stadsecoloog Remco Daalder en projectmanager Arjen Okx rolden vorige week de laatste plag uit.

Het oude dak op het stadhuis was aan vervanging toe. De gemeente heeft dit moment aangegrepen om het dak te vervangen door een duurzaam, groen dak. De aanleg en het onderhoud van het groene dak op het stadhuis zijn in eerste instantie duurder dan een traditioneel dak. Maar doordat groene daken gemiddeld twee keer langer meegaan, wordt de investering in twintig jaar terugverdiend.

 

 

 

 

Een groen dak draagt op vele manieren bij aan de stad. Groene daken:

  • Vergroten de biodiversiteit in de stad door het aantrekken van flora en fauna
  • Verbeteren de luchtkwaliteit door vermindering van CO2, NO2 en het afvangen van fijnstof
  • Een groen dak verhoogt de waarde van een huis
  • Hebben een verkoelend effect op het gebouw en de omgeving tijdens hete zomerdagen en werken geluiddempend
  • Zorgen voor waterberging bij zware regenval
  • Groene daken zijn in vele vormen mogelijk. Van een bedekking met vetplanten tot daken met een weelderige begroeiing, die de bewoners als tuin kunnen gebruiken.

Veel onbenutte ruimte
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in 2010 besloten om de aanleg van groene daken te subsidiëren. In 2011 is er 205.000 euro subsidie ter beschikking gesteld. In totaal wordt daarmee ongeveer 7200m2 groen toegevoegd aan het Amsterdamse daklandschap. Tegenover het stadhuis op het woningcomplex de Halve Wereld van Woningcorporatie Ymere ligt een groen dak van vergelijkbare omvang, dat vorig jaar is opgeleverd. Daarmee is aantalvierkante meters groen rond het Waterlooplein binnen een jaar verdubbeld.

Bron:
Gemeente Amsterdam

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Dakboerin ontwerpt groentetuinen op daken in met name stedelijke gebieden. Ze legt ze vervolgens aan en onderhoudt ze, indien gewenst. De oogst wordt direct gegeten in de bedrijfskantine, restaurant, schoolmensa of thuis onder eigen dak. Van dak naar bord! Een daktuinderij heeft alle voordelen van een regulier groen dak: isolatie, regenwaterafvang, leefruimte voor insecten en vogels, maar daarbij ook gezonde eetbare (lekkere!) producten.

Op Goeree-Overflakkee wordt het nieuwe recreatiegebied Klepperduinen ontwikkeld. In een voormalig landbouwgebied, nu natuurgebied, wordt een drive-in Camperpark, een toeristische camping en een stacaravan voorziening  aangelegd. Het recreatieterrein wordt omlijst door een ecologische zone. Om de mobiele sanitaire units een natuurlijk karakter te geven, is gekozen voor groene daken.

Bij de ontwikkeling van het drive-in camperpark Klepperduinen is eerst gezorgd voor een groene infrastructuur. In 2000 is men begonnen met de aanplant van bomen en struiken, natuurlijke geluidswallen aan te leggen en gras te zaaien.

Sedumdak
De mobiele sanitaire unit krijgt een sedumdak van 30 vierkante meter. Leon Schultz van Frans van den Bos Hoveniers: “Dat past helemaal in de natuurfilosofie van de opdrachtgever. Het groene dak trekt insecten en vlinders aan en heeft nauwelijks onderhoud nodig. Wij verwachten dat het groene dak in de zomer de warmte uit het gebouw houdt en in de winter juist bewaard door natuurlijke isolatie. Ook het rioolsysteem wordt minder belast doordat het sedumdak het regenwater vasthoudt. Door te kiezen voor de relatief lichte sedumcassettes kan de dakconstructie licht gehouden worden”.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

De gemeente Utrecht stelt extra geld beschikbaar om Utrechters te stimuleren om groene daken aan te leggen of gevelgroen aan te brengen. Dat schrijft wethouder Mirjam de Rijk van Duurzaamheid in een brief aan de gemeenteraad.

Mochten Utrechters tot nu toe slechts anderhalve tegel van de stoep langs de gevel van hun huis weghalen voor wat struikjes of bloemen, nu stelt De Rijk € 150.000 extra beschikbaar om ‘grootschaliger vormen van gevelgroen’ tegen de muren van huizen aan te brengen. Daarnaast mogen naast particuliere woningbezitters voortaan ook woningcorporaties, scholen en verenigingen van eigenaren gebruik maken van de subsidieregeling voor groene daken en gevelgroen.

350 ha dak beschikbaar voor vergroening
In totaal is er in Utrecht naar schatting zo’n 350 hectare plat dak beschikbaar om er groene daken van te maken. Het beschikbaar oppervlakte voor gevelgroen is nog groter. De Rijk wil met het extra subsidiegeld zo’n 6.000 vierkante meter groen dak in Utrecht realiseren. Ook is er € 50.000 beschikbaar voor een zogeheten ‘icoonproject’ van dak- of gevelgroen in het Stationsgebied.

Groen heeft positieve invloed op woon- en werkomgeving
Wethouder De Rijk stimuleert groene daken en gevelgroen omdat hierdoor de luchtkwaliteit verbetert, de geluidsoverlast wordt gereduceerd, het leidt tot energiebesparing en het ook nog eens de woonomgeving mooier maakt.

Bron:
deStadUtrecht.nl——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Zowel de gemeente Amsterdam als het stadsdeel Centrum stimuleren de aanleg van groene daken. Vorig jaar heeft woningbouwcoöperatie Ymere het grootste groene dak van Amsterdam aangelegd op woningcomplex de Halve Wereld bij het Waterlooplein. Om groene daken nog meer te promoten sloeg Ymere de handen ineen met de gemeente Amsterdam en de marktleider in dakrenovatie, Consolidated. Dit heeft geleid tot een promotiefilmpje over groene daken.

Waarom geeft Ymere de voorkeur aan groene daken? Groendaken bieden vele voordelen op het gebied van duurzaamheid, milieu (luchtkwaliteit, geluid, flora en fauna, energiebesparing), belevingswaarde en woongenot.

Een groen dak is een investering voor de lange termijn. Op de lange duur kan de langere levensduur van het dak plus de vermindering van de kosten voor airco al opwegen tegen de aanschaf- en onderhoudskosten.

Maatschappelijk rendement
De aanschafkosten van een groen dak zijn aan de hoge kant, maar Anke Huntjens, regiodirecteur Amsterdam Centrum, kan het verantwoorden:

 â€œYmere is een maatschappelijke onderneming. Regelmatig investeren we in minder rendabele activiteiten, vooral als het maatschappelijk rendement creëert.”

Leefbare buurt
“Dat rendement is bijvoorbeeld een leefbare buurt, betere contacten tussen bewoners, een hogere kwaliteit van het dagelijkse leven. Dat is bij het woningcomplex De Halve Wereld allemaal aan de orde.”