Bomen, kip­pen en koei­en op het dak

Dak­boe­rin ont­werpt groen­te­tui­nen op daken in met name ste­de­lij­ke gebie­den. Ze legt ze ver­vol­gens aan en onder­houdt ze, indien gewenst. De oogst wordt direct gege­ten in de bedrijfs­kan­ti­ne, res­tau­rant, school­men­sa of thuis onder eigen dak. Van dak naar bord! Een dak­tuin­de­rij heeft alle voor­de­len van een regu­lier groen dak: iso­la­tie, regen­wa­ter­af­vang, leef­ruim­te voor insec­ten en vogels, maar daar­bij ook gezon­de eet­ba­re (lek­ke­re!) pro­duc­ten.