Rotterdams dak vol met vetplantjes om neerslag te bergen

Het dak van het gemaal aan de Toscalaan staat sinds enkele maanden vol met vetplantjes. Het dak kan tijdelijk 25 millimeter neerslag bergen. Dit is de hoeveelheid water die gemiddeld één keer per jaar bij een extreme bui uit de lucht valt.

Het gemaal, in de buurt van sporthal Hoogvliet, heeft een dakoppervlak van 30 bij 20 meter. Toscalaan is het eerste gemaal in Rotterdam met een groen dak.

Andere geschikte gemalen volgen in de komende vijf jaar. Van de veertig grote gemalen heeft Gemeentewerken Rotterdam, beheerder van alle rioolgemalen in de stad, er 27 geschikt bevonden.

Waterbuffer
Om de dakconstructie geschikt te maken voor een groen dak moest eerst de bestaande dakbedekking helemaal vervangen worden. Daarbij zijn ook gelijk veiligheidsvoorzieningen aangebracht om onderhoudswerk aan het groene dak veilig te kunnen uitvoeren. Daarna heeft Gemeentewerken matten met acht verschillende soorten sedum gelegd. Naast vetplantjes kunnen ook kruiden, mossen en grassen gebruikt worden voor groene daken. Ze geven de stad van bovenaf een groener aanzien en vormen een belangrijke waterbuffer bij hevige regenval. Verder zorgen de planten voor een langere levensduur van een dak, hebben ze een isolerende werking, houden ze fijn stof vast en gaan ze de opwarming van de stad tegen.

Ook een groen dak?
De gemeente Rotterdam stimuleert de aanleg van groene daken, onder meer met een subsidieregeling. Op verschillende gemeentelijke gebouwen ligt al een groen dak. In totaal is er in Rotterdam zo’n 40.000 vierkante meter gerealiseerd. Wilt u ook een groen dak? Kijk op www.rotterdam.nl/groenedaken. Daar is meer informatie te vinden, bijvoorbeeld over de subsidiemogelijkheden.

Bronnen:
Gemeente Rotterdam
Megastad FM