Groen dak bij Hortus Botanicus Amsterdam

Sinds donderdag 21 oktober heeft het Hugo de Vriesgebouw bij de Amsterdamse Hortus Botanicus een groen dak. Raadsleden, ambtenaren, het tuinteam van de Hortus, vrijwilligers van het Amsterdamse Netwerk Groene Daken en de werknemers uit het pand zelf hielpen met het beplanten. Dit is niet zomaar een groen dak: het pand is monumentaal, het dak is groot, en de beplanting komt deels uit de Hortus zelf.

Milieucentrum Amsterdam heeft als huurder van het monumentale pand naast de Hortus (Plantage Middenlaan 2) het initiatief genomen om een groen dak aan te leggen. Het milieucentrum werkt hierbij samen met de Hortus, de Dakdokters en IVN Natuur- en milieueducatie.

Bijzonder plantmateriaal
Op het groene dak is sedum gepoot. Op termijn wordt op kleine schaal met bijzonder plantmateriaal van De Hortus geëxperimenteerd welke planten geschikt zijn voor groene daken. Begroeide daken zullen zo in de toekomst een nog grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit in de stad, door bijvoorbeeld meer voedsel te bieden aan vlinders en vogels. De daktuin is op verzoek te bezichtigen.

 

Groene daken bieden uitkomst
Groene daken geven de oplossing voor problemen waar elke stad mee kampt. Het belangrijkste voordeel is isolatie. Een gebouw met een begroeid dak kan in de zomer wel vier graden koeler zijn dan een gebouw zonder groen dak. Groene daken helpen bovendien tegen wateroverlast bij hevige regenval, doordat een deel van het regenwater verdampt en het overige deel vertraagd wordt afgevoerd naar het riool. Dat zijn slechts twee van de tien voordelen van groene daken.

Ingewikkelde situatie
De realisatie van het groene dak kende een lange en soms frustrerende aanloop. Bij het aanleggen van een groen dak op een monument komt nogal wat kijken. Milieucentrum Amsterdam wil met dit groene dak laten zien dat zelfs in de meest ingewikkelde situatie (monumentaal pand, zeer grote overspanning, ingewikkelde eigendomssituatie) een groen dak aangelegd kan worden.

Brochure dak- en gevelgroen
De nieuwe brochure geeft informatie over dak- en gevelgroen, zoveel mogelijk gebaseerd op harde cijfers uit onderzoek en ervaringen van professionals. De informatie is bestemd voor mensen die over dak- en gevelgroen communiceren, en daarvoor goede basisinformatie willen hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers.Meer info »