Groot­ste groe­ne dak van Amster­dam bij­na klaar

Het groe­ne dak op De Hal­ve Wereld, een com­plex met 118 soci­a­le huur­wo­nin­gen naast de Sto­pe­ra in Amster­dam, wordt op 24 augus­tus opge­le­verd. Het is het groot­ste groe­ne dak, cir­ca 1.300 m²,  dat tot nu toe in Amster­dam is gere­a­li­seerd. 

Het duur­za­me sed­um­dak is in opdracht van woning­cor­po­ra­tie Yme­re aan­ge­legd, mede op ver­zoek van de bewo­ners van het com­plex die meer groen in hun woon­om­ge­ving wil­den. De bewo­ners gaan de groe­ne daken in de toe­komst zelf onder­hou­den.

De gemeen­te Amster­dam ver­strek­te een sub­si­die van € 20.000 voor dit pro­ject. De gemeen­te heeft het groe­ne dak van De Hal­ve Wereld op het oog om onder­zoek te doen naar het effect van sed­um­da­ken in de stad.

Bron: Stedebouw&Architectuur

Lees voor meer infor­ma­tie het com­ple­te bericht op de site van dit tijd­schrift.