Berichten

Een groot deel van de Nederlandse natuur is Natura 2000-gebied. In deze gebieden wordt veel gerecreëerd. In de meeste gevallen kunnen natuur en recreatie goed samengaan. Maar niet altijd.

Denk bijvoorbeeld aan verstoring. Ondernemers in de recreatiesector moeten zelf bewijzen dat er door hun activiteiten geen nadelige gevolgen voor de natuur zijn. Maar hoe doe je dat? Alterra Wageningen UR deed onderzoek en komt met aanbevelingen waar de recreatiesector mee verder kan.

Lees het volledige bericht »

Rapport ´Recreatie en Natuur: Kennis over effecten, kwetsbaarheid, handelingsperspectieven en monitoring van recreatie in Natura 2000-gebieden’ »

Bron:
Alterra

Bouwen met Groen en Glas (BGG) en Knooppunt Innovatief Groen (KIG) bundelen hun kracht in het nieuwe ‘Knooppunt Bouwen met Groen’. Het Knooppunt maakt zich sterk voor de toepassing van groen als bron van vitaliteit en energie in de bebouwde omgeving.

In de afgelopen twee jaar zijn BGG en KIG steeds meer gaan samenwerken, omdat de twee programma’s elkaar inhoudelijk aanvullen en versterken. Het samengaan van de twee programma’s vergroot de kansen voor groen, en betekent een verbreding van de groene scope: naast groen in, op en aan gebouwen richt het nieuwe Knooppunt zich ook op groen tussen en rondom gebouwen. Groentoepassingen die een grote meerwaarde bieden op het vlak van gezondheid, welbevinden en duurzaamheid en energie.

Na 2013
Het samengaan is ook een belangrijke stap in de integrale toepassing van groen na 2013, de oorspronkelijke einddatum van het programma BGG. Het nieuwe Knooppunt wil een blijvend kennis- en servicepunt worden voor de bouw-, groen- en onderwijssector. Een langdurige inzet en goede borging van kennis is immers nodig om de acceptatie en integratie van groen in de bebouwde omgeving blijvend te realiseren.

Activiteiten
De vanuit BGG geplande activiteiten, zoals de activiteiten op de Floriade, de cursus Bouwen met Groen en Glas en verschillende excursies gaan onverminderd door en worden aangevuld met het Knooppunt Café, marktpleinen en workshops. Momenteel inventariseert BGG â€“ in navolging op de studiereis naar Hannover van vorig jaar – de mogelijke bestemmingen voor een bouwen met groen buitenlandreis. Het op deze manier samenbrengen van partijen, en het delen, vermeerderen en verspreiden van kennis blijft een belangrijke doelstelling.

Een nieuw gezicht
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw gezicht. De huidige BGG-website is dan aangepast en uitgebreid, en abonnees ontvangen de eerste digitale nieuwsbrief ‘En nu groen’. Met deze maandelijkse nieuwsbrief worden geinteresseerden op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten op het gebied van bouwen met groen.

Knooppunt Bouwen met Groen wordt gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, Provincie Noord Brabant, Samenwerkingsverband regio Eindhoven en Helicon Opleidingen.

Opdrachtgevers van vandaag eisen voor de toekomst comfortabele woningen en kantoren die een bron zijn van vitaliteit en energie. Bouwen met Groen en Glas realiseert deze nieuwe norm. Door een optimale samenwerking van zonnewarmte, daglicht en groen ervaart de gebruiker een aangename werk- of leefomgeving. Tijdens een tweedaagse cursus, georganiseerd door Bouwen met Groen en Glas in samenwerking met BNA Academie, maakt u kennis met ‘Bouwen met groen en glas’ en leert u zelf te ontwerpen met licht, warmte en groen.

De eerste dag (3 november), het seminar, biedt een inleidend overzicht van kennis en toepassingen van deze nieuwe integrale benadering. Hoe maakt u optimaal gebruik van daglicht, groen en zonnewarmte? Wat zijn de voordelen van groen, anders dan dat esthetische? U maakt kennis met de sungalow (particuliere woning), Villa Flora (kantoor) en een school waar de studenten kunnen feesten onder een sterrehemel (Hogeschool Dronten). De docenten delen met u de ontwerpprincipes en de technieken.

Workshop ‘Ontwerpen met licht, warmte en groen’
Op dag twee (17 november), de workshop ‘Ontwerpen met licht, warmte en groen’, oefent u in een kleine groep de praktische ontwerpmogelijkheden van het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen. U leert losse onderdelen van het concept in ontwerpen toe te passen en te berekenen wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn.

Docenten
De cursus wordt gegeven door Gerard Blonk (Ingenieursbureau Cauberg-Huygen) en Wilco Scheffer (BDG Architecten) met ondersteuning van een groenexpert (een dag).

Locatie
De cursus vindt plaats in de duurzame woonwijk Eva-Lanxmeer in Culemborg; een wandeling langs de energiezuinige kas-, grond- en waterwoningen en kantoren maakt deel uit van het programma. De cursus start beide dagen om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Prijs en aanmelden
De kosten voor deze cursus bedragen:
Voor BNA-leden € 495,-
Voor niet-leden € 595,-
Leden van BNA kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op www.bna-academie.nl. Niet-leden kunnen zich aanmelden met een e-mail naar academie@bna.nl onder vermelding van naam, organisatie, functie, factuur- en adresgegevens. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u zo spoedig mogelijk.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op 13 en 14 oktober organiseren Bouwen met Groen en Glas in samenwerking met de Bond Nederlandse Architecten en het Productschap Tuinbouw een compacte tweedaagse studiereis naar Hannover.

Omdat niets zo verhelderend werkt als de eigen beleving, nemen wij u mee naar aantal uitgesproken Groen en Glas projecten, zodat u zelf de meerwaarde kunt ervaren van daglicht, zonnewarmte en groen in de gebouwde omgeving. Op het programma staan onder andere rondleidingen in het spraakmakende Finanz-IT van Haschler Jehle Architektur en de in de spectaculaire Norddeutsche Landesbank van Behnisch Architekten. Ook gaan we langs een aantal bijzondere voorbeeldprojecten van SANAA.

Kennis en inspiratie
Tijdens de reis introduceren de meereizende BGG experts op een interactieve manier de materie. U krijgt de laatste kennis over en inzicht in de samenhang van daglicht, zonnewarmte en groen, gebruikerseisen en –wensen, technieken, materiaalkeuze en het (integrale) ontwerpproces.

Voor wie
De reis richt zich op een heterogeen gezelschap van architecten, adviseurs, beleidsmakers en experts uit de ontwerp-, bouw- en groensector. Juist deze mix aan disciplines draagt bij aan vergroting van uw kennis en netwerk. Bovendien is een goede inbedding van groen en daglicht in de gebouwde omgeving onlosmakelijk verbonden met de krachtenbundeling van zowel de ontwerp- als de bouw- en groensector.

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma, docenten, de reis  en mogelijkheden om aan te melden klik hier »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De stelling in het Westfries Weekblad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen grenzen aan: we ontkomen niet aan bouwen op groen’.  De lokale politieke partijen uit Hoorn reageren op deze stelling.

VVD Hoorn is het oneens met de stelling. Volgens de partij is bouwen in het groen niet nodig. Tevens laat de VVD weten dat er voldoende aandacht aan groen moet worden besteed om het kwalitatief op niveau te houden.

Ook de lokale CDA is het oneens met de stelling. De partij geeft aan een groene omgeving nodig te hebben waar de burger kan recreëren en sporten.

Lees hier alle reacties van de politieke partijen »

Bron:
Westfries Weekblad

 

Komende weken verschijnt in de Heemsteedse Courant telkens één stelling of vraag waarop de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen reageren.
De stelling van deze week is: Bouwen in groene gebieden moet kunnen?

VVD: ONEENS
De VVD wil geen nieuwe bebouwing in de groene gebieden. Vervanging van huidige bebouwing wil de VVD alleen als die de kwaliteit van de groene gebieden vergroot. Meestal betekent dit minder bebouwing dan er al staat.

CDA: ONEENS
De Groene gebieden zijn vitaal voor het karakter van Heemstede als groene gemeente. We zetten ons in om die te verbeteren. In de afgelopen vier jaar heeft het CDA zich hard gemaakt voor het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden. Dit plan beschermt deze gebieden.

PvdA: ONEENS
Oneens. Een groene leefomgeving is een belangrijke waarde voor samenleven binnen Heemstede. Wij willen dit groene karakter behouden, dus geen extra woningen in de groene gebieden.

D66: ONEENS
Heemstede is een groene oase in de randstad en moet dat blijven voor inhouders en regio. Groen blijft daarom groen. Wel herinrichting van bestaand leegstaand bebouwd terrein (kantoorpanden) naar woningen met winkels en horeca. D66 bestrijdt verrommeling van ruimte en bouwt duurzaam.

GROENLINKS: ONEENS
Regionaal is het groene buitengebied hard nodig. Toen Haarlem werd aangesproken op een tekort aan ‘groen’, verwees men naar het groen in de regio! Heemstede heeft met haar 50% – 50% verdeling groen-bebouwing een unieke positie tussen groeigemeente Hoofddorp en stad Haarlem.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Heemsteedse Courant

 

 
 

De Bomenstichting heeft in samenwerking met De Groene Stad, concept van Plant Publicity Holland, en Bouwend Nederland het boek De Bomenplanner uitgebracht. De Bomenplanner laat zien welke meerwaarde bestaande bomen hebben voor een bouwplan en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe bomen in de planning mee te nemen.

De Bomenplanner is een beeldenboek dat laat zien hoe synergie ontstaat tussen bebouwing en groen. 

Goede samenhang
Een goede samenhang tussen groen en rood (steen) vergt een zorgvuldige planning. Het groen  bepaalt in belangrijke mate of het aangenaam vertoeven is in stad of dorp. Grote bomen in de stad of het dorp zijn daarbij vanzelfsprekend, maar ze komen er niet vanzelf.  Dus moet er van te voren goed bekeken worden hoeveel ruimte een bepaalde boom nodig heeft. Zeker ondergronds.


Bomen plannen
Pas aanwezige bomen zoveel mogelijk in het bouwplan in. Dan is het gebouw bij oplevering direct aangekleed en duurt het niet jaren alvorens de omgeving een volwassen groene indruk geeft. Bouwrijp maken hoeft niet langer synoniem te zijn aan verwoestijning.  

Goede kwaliteit bomen
Plant bomen met een toekomst. Zorg voor bomen van goede kwaliteit, die op de kwekerij zorgvuldig zijn voorbereid. En geef de bomen een plek waar ze jaren kunnen groeien. Bouw in een oase, niet in een woestijn.

De Bomenplanner laat bomen vanaf het begin meelopen in de ontwikkeling van het ontwerp. In iedere volgende fase van het  bouwplan wordt ook het groenplan nader ingevuld. Bomen plannen in het bouwproces is bouwen aan duurzaam groen.

Dag van de Openbare Ruimte
Op 14 oktober zal dhr. D. van den Heuvel, voorzitter van Jong Bouwend Nederland, op de Dag van de Openbare Ruimte te Houten het boekje in ontvangst nemen.

Bestellen
Op de site van pph.nl kunt u het boekje bestellen.

 

Groenforum Nederland en het Productschap Tuinbouw nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst over het thema: Bouwen met Groen en Glas op woensdag 23 september in Zoetermeer.

Bouwen met groen en glas (BGG) is een vernieuwend bouwconcept, ontleend aan de glastuinbouw, waarbij de nadruk ligt op het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen om kunnen voldoen aan de behoefte aan energie-neutrale en comfortabele woningen en kantoren.

Groen als esthetische verfraaiing
In 2007 is een start gemaakt met dit concept. De resultaten zijn van dien aard dat in 2009 een vervolg wordt gegeven in de vorm van een innovatie en stimuleringsprogramma gericht op de transitie van groen esthetische verfraaiing  van gebouwen tot een regulier en onmisbaar onderdeel van architectuur, bouwtechniek, klimaat, welzijn, comfort en besluitvorming.

Kortom van ontroerend groen naar onroerend groen in de bouw.
Hierbij ligt het accent niet alleen op groen in gebouwen maar ook op groen op en aan gebouwen.

Atto Harsta (directeur Aldus bouwinnovatie) geeft in zijn presentatie een “state of the art” overzicht van kennis en toepassingen van dit nieuwe bouwconcept geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties.

Het programma is als volgt:
Datum woensdag 23 september
Plaats Zoetermeer
14.00 Ontvangst met koffie
14.30 Bouwen met Groen en Glas (Atto Harsta)
15.30 Discussie
16.00 Netwerk borrel

Klik hier voor meer info »

Op 24 juni organiseert De Kleine Aarde binnen haar project Speelnatuur in samenwerking met Stichting Oase een inspirerende en informatieve dag die helemaal in het teken staat van natuurlijk spelen. Zowel de theoretisch achtergrond, de discussie over de nut en noodzaak als de praktische aanpak van ontwerp naar uitvoering zullen aanbod komen.

We nodigen diverse experts en ervaringsdeskundigen uit die van verschillende kanten het natuurlijke spelen en de natuurlijke speelplaats zullen belichten.

Tevens zal de natuurlijke speelplek die tijdens de Workshop van april in het Eco-park is aangelegd officieel geopend worden. Kortom het wordt zeker een zeer inspirerende en informatieve dag rond het thema speelnatuur.

Volledige informatie:
Voor aanmelding neem contact op op met Marleen Warnaar 0411-661098 of m.warnaar@dekleineaarde.nl

Ook interessant:
Kinderen, spelen, natuurlijke speelplekken

Bron:
De kleine aarde

Glastuinbouw, ruimtevaart en psychologie. Drie vakgebieden die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. ‘Bouwen met groen en glas’ bewijst het tegendeel door gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten uit deze vakgebieden. Het concept maakt tevens optimaal gebruik van daglicht, zonnewarmte en de weldaad van groen binnen en buiten. Voor opdrachtgevers, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en beleidsmedewerkers zal dit boek een openbaring zijn, of op z’n minst een bevestiging van wat men al vermoedde.
Het gebouw op bovenstaande afbeelding wordt de centrale expositie ruimte van Floriade 2012, ontworpen door Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson in samenwerking met Ingolf Kruseman (Blom Architectuur en stedenbouw). Voor de toekomst biedt dit gebouw achthonderd werkplekken in het groen.