Stelling: Bouwen in de groene gebieden moet kunnen

Komende weken verschijnt in de Heemsteedse Courant telkens één stelling of vraag waarop de deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen reageren.
De stelling van deze week is: Bouwen in groene gebieden moet kunnen?

VVD: ONEENS
De VVD wil geen nieuwe bebouwing in de groene gebieden. Vervanging van huidige bebouwing wil de VVD alleen als die de kwaliteit van de groene gebieden vergroot. Meestal betekent dit minder bebouwing dan er al staat.

CDA: ONEENS
De Groene gebieden zijn vitaal voor het karakter van Heemstede als groene gemeente. We zetten ons in om die te verbeteren. In de afgelopen vier jaar heeft het CDA zich hard gemaakt voor het bestemmingsplan Landgoederen en groene gebieden. Dit plan beschermt deze gebieden.

PvdA: ONEENS
Oneens. Een groene leefomgeving is een belangrijke waarde voor samenleven binnen Heemstede. Wij willen dit groene karakter behouden, dus geen extra woningen in de groene gebieden.

D66: ONEENS
Heemstede is een groene oase in de randstad en moet dat blijven voor inhouders en regio. Groen blijft daarom groen. Wel herinrichting van bestaand leegstaand bebouwd terrein (kantoorpanden) naar woningen met winkels en horeca. D66 bestrijdt verrommeling van ruimte en bouwt duurzaam.

GROENLINKS: ONEENS
Regionaal is het groene buitengebied hard nodig. Toen Haarlem werd aangesproken op een tekort aan ‘groen’, verwees men naar het groen in de regio! Heemstede heeft met haar 50% – 50% verdeling groen-bebouwing een unieke positie tussen groeigemeente Hoofddorp en stad Haarlem.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Heemsteedse Courant