Bijeenkomst Bouwen met Groen en Glas

Groenforum Nederland en het Productschap Tuinbouw nodigen u hierbij uit voor een bijeenkomst over het thema: Bouwen met Groen en Glas op woensdag 23 september in Zoetermeer.

Bouwen met groen en glas (BGG) is een vernieuwend bouwconcept, ontleend aan de glastuinbouw, waarbij de nadruk ligt op het integraal ontwerpen met licht, warmte en groen om kunnen voldoen aan de behoefte aan energie-neutrale en comfortabele woningen en kantoren.

Groen als esthetische verfraaiing
In 2007 is een start gemaakt met dit concept. De resultaten zijn van dien aard dat in 2009 een vervolg wordt gegeven in de vorm van een innovatie en stimuleringsprogramma gericht op de transitie van groen esthetische verfraaiing  van gebouwen tot een regulier en onmisbaar onderdeel van architectuur, bouwtechniek, klimaat, welzijn, comfort en besluitvorming.

Kortom van ontroerend groen naar onroerend groen in de bouw.
Hierbij ligt het accent niet alleen op groen in gebouwen maar ook op groen op en aan gebouwen.

Atto Harsta (directeur Aldus bouwinnovatie) geeft in zijn presentatie een “state of the art” overzicht van kennis en toepassingen van dit nieuwe bouwconcept geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties.

Het programma is als volgt:
Datum woensdag 23 september
Plaats Zoetermeer
14.00 Ontvangst met koffie
14.30 Bouwen met Groen en Glas (Atto Harsta)
15.30 Discussie
16.00 Netwerk borrel

Klik hier voor meer info »