Berichten

Stichting het Limburgs Landschap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven op de doorgaande weg van Oostrum naar Wanssum. De ruim 30.000 bomen en struiken gaan in november en december de grond in.

Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken naar een lage kruidenrijke begroeiing.

Economie en ecologie zitten elkaar soms in de weg. De uitbreiding van een woonwijk of een industrieterrein kost ruimte. Als er na alle afwegingen democratisch besloten wordt dat economie op die plaats vóór de natuur gaat, krijgt de initiatiefnemer wel de verplichting om de verloren gegane natuur elders te compenseren. Dat gold voor een paar projecten in Noord-Limburg, onder andere in Bergen en Venray.

Het idee ontstond om een aantal van die verplichte boscompensaties bij elkaar te voegen. Stichting het Limburgs Landschap is door de provincie gevraagd of zij daarvoor een plan kon maken. Daar is na overleg dit project in het Hoogzand in Venray uitgekomen.

Natuurlijke variatie
De ruim 7 hectare bos wordt in de randen voorzien van verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken in een lage grasbegroeiing. Juist van die overgangen maken veel planten en dieren gebruik, vlinders kunnen zonnen op de bladeren van de stuiken, vogels vinden er een ideale broedplek en kleine zoogdieren vinden er een schuilplek. En de das kan door deze aanleg prima zijn weg vinden naar de andere bos- en natuurgebieden van de Witte Vennen, Rooijse Wissel en het Wanssums Ven. Wandelaars kunnen de seizoenen volgen door de bloei in het voorjaar en de bessen en noten in het najaar.

Bron:
Limburg Landschap
 

Op zaterdag 30 oktober wordt op het voormalig vliegbasis Soesterberg een nieuw bos aangeplant. Het leuke van dit nieuwe bos is dat de eerste 200 bomen geplant worden door mensen met de achternaam Bos of Bosch. Het Bos-bos is een cadeau van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV).

De Vereniging (KNBV) bestaat 100 jaar en bestaat uit professionals, die zich inzetten om de vele functies van bos, natuur en landschap zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Het 100-jarig bestaan wil de KNBV vieren met heel Nederland.

“We willen de mensen laten zien en ervaren hoe mooi en waardevol onze bossen zijn. Eén van onze cadeaus voor alle Nederlanders is een splinternieuw bos. 

Voor het planten van de bomen in dit bos nodigen wij mensen uit met de achternaam Bos of Bosch en zo creëren we het ‘Bos-bos’”, aldus Hank Bartelink de voorzitter van de vereniging.

Lees het volledige bericht op Vroege Vogels »

Tijdens extreem lange hitteperioden zorgen bossen het best voor afkoeling van de omgeving. Bomen verdampen minder vocht zodra hitte toeslaat, waardoor de temperatuur rond bossen aanvankelijk stijgt. Maar tijdens extreem langdurige hitteperioden kunnen bossen veel langer doorgaan met verdampen, waardoor ze netto juist voor afkoeling zorgen.

Gras heeft aanvankelijk een verkoelend effect, maar dat effect verdwijnt tijdens lange hete perioden. Dat blijkt uit onderzoek van Rubiconwinnaar Ryan Teuling, gepubliceerd in Nature Geoscience.

Om grote problemen zoals in de extreem hete zomers van 2003 en 2006 te voorkomen –in Nederland overleden tussen de 500 en 2000 mensen extra –, is het cruciaal om te begrijpen welke invloed het landschap heeft op opwarming. Centraal en West-Europa zullen steeds vaker te maken krijgen met hoge zomertemperaturen en hittegolven.

Volgens Teuling zorgen bossen aanvankelijk voor hogere temperaturen tijdens een hittegolf, maar voorkomen ze wel dat een hittegolf steeds erger wordt. Daarnaast raken waterreserves minder snel uitgeput door geringe verdamping van bossen.

Verdamping
Na de recente hittegolven in Europa werd de vraag naar de invloed van landgebruik op de temperatuur en het klimaat actueel. Wetenschappers gingen er tot nu toe van uit dat een gebrek aan neerslag tijdens hittegolven automatisch leidt tot afname van verdamping. Ryan Teuling werkte voor dit onderzoek samen met klimaatonderzoekers uit diverse Europese landen. Het onderzoek is gedaan met een uitgebreid netwerk van meetmasten, waaronder twee in Nederland. Voor gebieden waar geen masten staan zijn satellietgegevens gebruikt.

Bron:
NWO
 
 

D66 wil meer bos in Nederland. Tweede Kamerlid Boris van der Ham van die fractie heeft onlangs een plan gepubliceerd om dat te bereiken. Nu bestaat ons land uit iets meer dan 10 procent bos en parken. In 2050 moet dat 15 procent zijn, vindt D66.

Vooral in en rond de grote steden in de Randstad moet het groener worden. Maar ook in gebieden waar het aantal inwoners flink afneemt, zoals in Limburg en Groningen, zijn volgens Van der Ham goede mogelijkheden om bossen aan te planten en parken aan te leggen.

Lees het volledige bericht »

Bron:
Architectenweb.nl

Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland. Per inwoner is 211 m2 bos beschikbaar.

In de periode 1996-2006 is er 210 km2 bos bijgekomen en 115 km2  verdwenen. Per saldo groeide de oppervlakte bos met 95 km2. Bomen worden vooral geplant en gekapt in landbouwgebieden. Uitbreiding van het bosareaal ontstaat ook doordat open droog natuurlijk terrein dichtgroeit met bomen. Daarnaast worden bomen gekapt en verdwijnen bossen om terreinen bouwrijp te maken.

Lees het volledige bericht »

Bron:
CBS

Ruim tien jaar geleden is het Prins Bernhard Bos in het recreatiegebied Haarlemmermeer aangelegd. Op korte termijn start de evaluatie van dit project waarin wordt onderzocht of de aannames die destijds zijn gemaakt ook zijn uitgekomen.

Prins Bernhard Bos is een 10 hectare groot proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector. Het doel van het project is aan te tonen dat het mogelijk is om een vrijwel direct klaar recreatiegebied te realiseren door middel van het gebruik van grotere maten bomen en heesters.

Op initiatief van Plant Publicity Holland start dit jaar de evaluatie van het Prins Bernhard Bos. Onlangs is het projectaanvraag goedgekeurd door het Marketing Team voor de Boomkwekerijsector van het Productschap Tuinbouw.


Deze aannames die destijds zijn gemaakt zijn:

  • De integrale beplantingsmethode geniet de voorkeur van de gebruiker mede door het veiliger gevoel ten opzichte van de traditionele beplantingsmethode;
  • De hogere kosten van aanleg worden binnen een afzienbare periode meer dan goedgemaakt door lagere beheerkosten;
  • Dat het terrein direct na aanleg een recreatieve functie kan vervullen;
  • Dat de aanplant een hogere ecologische waarde heeft ten opzichte van de traditionele beplantingsmethode.

Integrale beplantingsmethode Ruyten
Bij de aanplanting van het bos is gebruik gemaakt van deintegrale beplantingsmethode Ruyten. Dit is de tegenhanger van de traditionele “blijver- en wijkermethode” waarbij gebruik wordt gemaakt van een dichte plantafstand met relatief jong plantmateriaal. Bij de “blijver- wijkermethode” zal gedurende de ontwikkeling van het beplante gebied steeds bomen en planten gerooid moeten worden om andere bomen en planten de ruimte te geven om te groeien.

Aanplant groot plantmateriaal verdient zichzelf terug
De boomkwekerijsector wil met het Prins Bernhard Bos project aantonen dat het aanplanten van groot plantmateriaal in gebieden met een recreatieve functie zich op den duur zelf terugverdient door het geringere onderhoud. Burgers, gemeenten, woningbouwcoöperaties et cetera hechten veel belang aan goed en mooi aangelegde en volwassen groenvoorzieningen in de directe leefomgeving met een laag onderhoudsniveau. Dit heeft enerzijds te maken met opwaardering van de waarde van het onroerend goed, anderzijds met een gevoel van welbevinden en veiligheid.

Om tot een zuivere vergelijking te komen, is een gedeelte van het Prins Bernhard Bos volgens de “blijver- en wijkermethode” in hetzelfde voorjaar van 1999 direct ernaast aangeplant.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op:

  • belevingswaarde
  • recreatiegebruik
  • onderhoud
  • ecologie 

Ruim zevenhonderd leerlingen van 26 basisscholen uit heel Nederland hebben een natuurgebied ontworpen, dat zij vrijdag ook echt zelf gaan aanleggen bij het Harderbos bij Biddinghuizen. Dat maakte het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) en Natuurmonumenten bekend. Er zijn ruim tweehonderd ontwerpen en 3D-modellen ingestuurd voor het 11 hectare grote doebos bij het Harderbos. Boswachters maakten er samen met het NIBI een eindontwerp van. De kinderen willen dat het bos een ontdekplek krijgt. Vogelnestjes en klimbomen staan ook op hun verlanglijstje, evenals een doolhof, kijkhutten en informatie over de verschillende dieren in het bos.

Volledige informatie:
Lees hier meer informatie

Ook interessant:
Kinderen, natuur, educatie

Bron:
Natuurmonumenten
Nederlands Instituut voor Biologie

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!
Op 8 oktober zullen de raden het adviespakket Natuur en Gezondheid tijdens een sportontbijt presenteren aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Verburg zal, samen met een groep schoolkinderen, in het Haagse Bos het goede voorbeeld geven.

Richard Louv, succesvol Amerikaans journalist en futurist, schreef een indrukwekkende bestseller: Last Child in the Woods : Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder. Het boek is inmiddels vertaald in het Nederlands en verschijnt in september onder de titel: Het laatste kind in het bos : hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur, Uitgeverij Jan van Arkel. Het weer en beter verbinden van natuur en kinderen staat in dit werk centraal. Louv stelt dat natuur onmisbaar is voor een gezond lijf en een gezonde geestelijke ontwikkeling. Zijn betoog is stevig onderbouwd met onderzoek, inspireert en nodigt uit.