Nieuw bos aan­ge­plant op vlieg­ba­sis Soes­ter­berg

Op zater­dag 30 okto­ber wordt op het voor­ma­lig vlieg­ba­sis Soes­ter­berg een nieuw bos aan­ge­plant. Het leu­ke van dit nieu­we bos is dat de eer­ste 200 bomen geplant wor­den door men­sen met de ach­ter­naam Bos of Bosch. Het Bos-bos is een cadeau van de Konink­lij­ke Neder­land­se Bos­bouw­ver­e­ni­ging (KNBV).

De Ver­e­ni­ging (KNBV) bestaat 100 jaar en bestaat uit pro­fes­si­o­nals, die zich inzet­ten om de vele func­ties van bos, natuur en land­schap zo goed moge­lijk tot hun recht te laten komen. Het 100-jarig bestaan wil de KNBV vie­ren met heel Neder­land.

“We wil­len de men­sen laten zien en erva­ren hoe mooi en waar­de­vol onze bos­sen zijn. Eén van onze cadeaus voor alle Neder­lan­ders is een splin­ter­nieuw bos. 

Voor het plan­ten van de bomen in dit bos nodi­gen wij men­sen uit met de ach­ter­naam Bos of Bosch en zo creëren we het ‘Bos-bos’”, aldus Hank Bar­te­link de voor­zit­ter van de ver­e­ni­ging.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Vroe­ge Vogels »