Prins Bernhard Bos wordt 10 jaar na aanplant geëvalueerd

Ruim tien jaar geleden is het Prins Bernhard Bos in het recreatiegebied Haarlemmermeer aangelegd. Op korte termijn start de evaluatie van dit project waarin wordt onderzocht of de aannames die destijds zijn gemaakt ook zijn uitgekomen.

Prins Bernhard Bos is een 10 hectare groot proefproject van de Nederlandse boomkwekerijsector. Het doel van het project is aan te tonen dat het mogelijk is om een vrijwel direct klaar recreatiegebied te realiseren door middel van het gebruik van grotere maten bomen en heesters.

Op initiatief van Plant Publicity Holland start dit jaar de evaluatie van het Prins Bernhard Bos. Onlangs is het projectaanvraag goedgekeurd door het Marketing Team voor de Boomkwekerijsector van het Productschap Tuinbouw.


Deze aannames die destijds zijn gemaakt zijn:

  • De integrale beplantingsmethode geniet de voorkeur van de gebruiker mede door het veiliger gevoel ten opzichte van de traditionele beplantingsmethode;
  • De hogere kosten van aanleg worden binnen een afzienbare periode meer dan goedgemaakt door lagere beheerkosten;
  • Dat het terrein direct na aanleg een recreatieve functie kan vervullen;
  • Dat de aanplant een hogere ecologische waarde heeft ten opzichte van de traditionele beplantingsmethode.

Integrale beplantingsmethode Ruyten
Bij de aanplanting van het bos is gebruik gemaakt van deintegrale beplantingsmethode Ruyten. Dit is de tegenhanger van de traditionele “blijver- en wijkermethode” waarbij gebruik wordt gemaakt van een dichte plantafstand met relatief jong plantmateriaal. Bij de “blijver- wijkermethode” zal gedurende de ontwikkeling van het beplante gebied steeds bomen en planten gerooid moeten worden om andere bomen en planten de ruimte te geven om te groeien.

Aanplant groot plantmateriaal verdient zichzelf terug
De boomkwekerijsector wil met het Prins Bernhard Bos project aantonen dat het aanplanten van groot plantmateriaal in gebieden met een recreatieve functie zich op den duur zelf terugverdient door het geringere onderhoud. Burgers, gemeenten, woningbouwcoöperaties et cetera hechten veel belang aan goed en mooi aangelegde en volwassen groenvoorzieningen in de directe leefomgeving met een laag onderhoudsniveau. Dit heeft enerzijds te maken met opwaardering van de waarde van het onroerend goed, anderzijds met een gevoel van welbevinden en veiligheid.

Om tot een zuivere vergelijking te komen, is een gedeelte van het Prins Bernhard Bos volgens de “blijver- en wijkermethode” in hetzelfde voorjaar van 1999 direct ernaast aangeplant.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op:

  • belevingswaarde
  • recreatiegebruik
  • onderhoud
  • ecologie