Limburgs Landschap plant nieuw bos bij Oostrum

Stichting het Limburgs Landschap plant 7 ha bos in het ‘Hoogzand’, tussen de Rooijse Wissel en het Wanssums ven op de doorgaande weg van Oostrum naar Wanssum. De ruim 30.000 bomen en struiken gaan in november en december de grond in.

Het bos krijgt aan de randen verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken naar een lage kruidenrijke begroeiing.

Economie en ecologie zitten elkaar soms in de weg. De uitbreiding van een woonwijk of een industrieterrein kost ruimte. Als er na alle afwegingen democratisch besloten wordt dat economie op die plaats vóór de natuur gaat, krijgt de initiatiefnemer wel de verplichting om de verloren gegane natuur elders te compenseren. Dat gold voor een paar projecten in Noord-Limburg, onder andere in Bergen en Venray.

Het idee ontstond om een aantal van die verplichte boscompensaties bij elkaar te voegen. Stichting het Limburgs Landschap is door de provincie gevraagd of zij daarvoor een plan kon maken. Daar is na overleg dit project in het Hoogzand in Venray uitgekomen.

Natuurlijke variatie
De ruim 7 hectare bos wordt in de randen voorzien van verschillende soorten struiken. Zo ontstaat uiteindelijk een fraai bos dat aan de randen geleidelijk overgaat via de struiken in een lage grasbegroeiing. Juist van die overgangen maken veel planten en dieren gebruik, vlinders kunnen zonnen op de bladeren van de stuiken, vogels vinden er een ideale broedplek en kleine zoogdieren vinden er een schuilplek. En de das kan door deze aanleg prima zijn weg vinden naar de andere bos- en natuurgebieden van de Witte Vennen, Rooijse Wissel en het Wanssums Ven. Wandelaars kunnen de seizoenen volgen door de bloei in het voorjaar en de bessen en noten in het najaar.

Bron:
Limburg Landschap