Ruim een tien­de van Neder­land is bos

Ruim 10 pro­cent van het land­op­per­vlak­te in Neder­land is bos. Dat komt over­een met 3 447 km², ofwel het tota­le land­op­per­vlak van Fries­land. Per inwo­ner is 211 m² bos beschik­baar.

In de peri­o­de 1996–2006 is er 210 km² bos bij­ge­ko­men en 115 km²  ver­dwe­nen. Per sal­do groei­de de opper­vlak­te bos met 95 km². Bomen wor­den voor­al geplant en gekapt in land­bouw­ge­bie­den. Uit­brei­ding van het bos­are­aal ont­staat ook door­dat open droog natuur­lijk ter­rein dicht­groeit met bomen. Daar­naast wor­den bomen gekapt en ver­dwij­nen bos­sen om ter­rei­nen bouw­rijp te maken.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
CBS