Ruim een tiende van Nederland is bos

Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland. Per inwoner is 211 m2 bos beschikbaar.

In de periode 1996-2006 is er 210 km2 bos bijgekomen en 115 km2  verdwenen. Per saldo groeide de oppervlakte bos met 95 km2. Bomen worden vooral geplant en gekapt in landbouwgebieden. Uitbreiding van het bosareaal ontstaat ook doordat open droog natuurlijk terrein dichtgroeit met bomen. Daarnaast worden bomen gekapt en verdwijnen bossen om terreinen bouwrijp te maken.

Lees het volledige bericht »

Bron:
CBS